Informatyzacja Urzędu Gminy w Żarnowie

Dodano: czwartek, 31 marca 2011

Na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Żarnów www.bip.zarnow.tensoft.pl zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu – dostawy dotyczącej „Informatyzacji Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Żarnów”. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie platformy elektronicznej realizującej zadania Urzędu wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń.