Kwalifikacja wojskowa w powiecie opoczyńskim

Dodano: poniedziałek, 28 marca 2011

Starostwo Powiatowe w Opocznie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa łódzkiego, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich oraz zarządzenia nr 74 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. informuje, że od 4 kwietnia do 6 maja 2011 r. na terenie Powiatu Opoczyńskiego odbędzie się Klasyfikacja Wojskowa. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieściła się będzie w budynku PKS w Opocznie ul. Janasa 27.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w roku 1992;

– mężczyzn urodzonych w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– kobiety zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie