REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI

Dodano: poniedziałek, 28 marca 2011

Poradnik Gimnazjalisty

Drodzy  uczniowie !
Musicie podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, decyzję sięgającą swoimi skutkami w Waszą przyszłość. Trafny wybór szkoły i zawodu będzie wyznacznikiem sukcesów zawodowych w dorosłym życiu, da Wam możliwość samorealizacji i zadowolenia.
Pamiętajcie – planowanie kariery edukacyjno-zawodowej to trudne ale i opłacalne zadanie, wymaga sporo wysiłku i czasu ale procentuje w przyszłości, to Wasz indywidualny projekt kariery.
Zanim dokonacie wyboru szkoły, w której będziecie się uczyć po zakończeniu gimnazjum, możecie zapoznać się z różnymi możliwościami kontynuowania nauki.
W przygotowanym dla Was informatorze znajdziecie podstawowe wiadomości dotyczące różnych typów szkół ponadgimnazjalnych i czasu trwania nauki.
Prezentujemy Wam ofertę szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opoczyńskiego.
Skorzystajcie z naszego poradnika. Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim wskazówki i informacje przydatne do wyboru szkoły i zawodu.

I. Jaką szkołę wybrać ?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – jak sama nazwa wskazuje – daje uczniom wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Jest idealna szkołą, która przygotuje Cię do egzaminów na studia wyższe, pozwoli rozwinąć Twoje zainteresowania językowe, humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne. Nauka w liceum trwa 3 lata.

Zapamiętaj!
Ukończenie liceum świetnie przygotuje Cię do dalszego kształcenia i podjęcia wyższych studiów, ale nie da ci żadnego zawodu.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROWADZONE PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI:

1.Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie:

Klasa A – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, historia lub geografia, wiedza o społeczeństwie, wybrany język obcy
Klasa B – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: wychowanie fizyczne, historia, wiedza o społeczeństwie, wybrany język obcy lub wychowanie fizyczne, biologia, matematyka, wybrany język obcy, lub  wychowanie fizyczne, geografia, matematyka, wybrany język obcy
Klasa C – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, fizyka, geografia, wybrany język obcy lub matematyka, fizyka, informatyka, wybrany język obcy
Klasa D – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, fizyka, informatyka, wybrany język obcy
Klasa E – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, geografia, fizyka, wybrany język obcy
Klasa F – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia, matematyka, wybrany język obcy lub biologia, chemia, fizyka, wybrany język obcy
Klasa G – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia, geografia, wybrany język obcy lub biologia, chemia, wybrany język obcy, lub biologia, chemia, fizyka, wybrany język obcy

Więcej informacji na temat  rekrutacji do liceum ogólnokształcącego znajdziesz na stronie internetowej szkoły www.lozeromski.opoczno.pl

2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie:

Klasa LO a – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, historia, język obcy lub język polski, język obcy, drugi język obcy
Klasa LO b – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, język obcy

www.zsp1opoczno.szkoly.lodz.pl – to strona internetowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie na której znajdziesz całą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2011/2012

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy:

Klasa 1P – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Klasa 1R – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, geografia
Klasa 1J – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: geografia, język angielski

Sprawdź stronę internetową www.liceumdrzewica.com.pl – tam znajdziesz więcej informacji

4.Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie:

Klasa LO – przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: geografia, biologia

Dowiesz się więcej odwiedzając stronę internetową  www.zszzarnow.republika.pl

LICEUM PROFILOWANE – jest szkołą, która da Ci przygotowanie ogólnokształcące pozwalające przystąpić do egzaminu maturalnego oraz wykształcenie ogólno zawodowe, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego – specjalistycznego.
Po ukończeniu liceum profilowanego możesz starać się o przyjęcie na studia wyższe lub podjąć naukę w dowolnej szkole policealnej i zdobyć upragniony zwód.

Zapamiętaj!
Ukończenie liceum profilowanego zapewni Ci świetne podstawy techniczne do kontynuowania nauki w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia, ale nie da Ci konkretnego zawodu.

SPOŚRÓD NASZYCH LICEÓW PROFILOWANYCH W NASZYM POWIECIE MOŻESZ WYBRAĆ

1. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie profil ekonomiczno-administracyjny
2. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym profil ekonomiczno-administracyjny
3. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy profil ekonomiczno – administracyjny

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych szkół
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  www.lozeromski.opoczno.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym www.zsr-mrockow.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy www.liceumdrzewica.com.pl

TECHNIKUM – to szkoła w której nauka trwa 4 lata. Uczniowie w tym typie szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności ze wszystkich przedmiotów ogólnych, co umożliwia kontynuację nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów oraz uzyskują wysokie kwalifikacje w kształconych zawodach. Technikum daje możliwości przystąpienia do egzaminu dojrzałości i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej. Jest to szkoła, która da Ci zawód i po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł technika w określonym zawodzie.

Zapamiętaj!
Ukończenie technikum daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz szerokie możliwości  wyboru dalszej drogi. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

TECHNIKA PROWADZONE PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI

1.Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie:

technik elektryk – NOWY KIERUNEK
technik hotelarstwa – NOWY KIERUNEK
technik ekonomista
technik handlowiec
technik informatyk
technik logistyk
technik obsługi turystycznej
technik mechanik

Więcej informacji na temat  rekrutacji do technikum znajdziesz na stronie internetowej szkoły www.zsp1opoczno.szkoly.lodz.pl

2.Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym

technik elektronik – NOWY KIERUNEK
technik mechatronik – NOWY KIERUNEK
technik mechanik
technik budownictwa
technik pojazdów samochodowych
technik rolnik
technik inżynierii środowiska i melioracji
technik agrobiznesu

Więcej informacji znajdziesz odwiedzając stronę internetową www.zsr-mrockow.pl

3.Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie

technik organizacji usług gastronomicznych
technik obsługi turystycznej
technik ekonomista
technik informatyk

Sprawdź stronę internetową www.zszzarnow.republika.pl – tam znajdziesz więcej informacji

4.Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

technik informatyk
technik logistyk

Dowiesz się więcej odwiedzając stronę internetową  www.liceumdrzewica.com.pl

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – nauka w szkołach zawodowych trwa 2 lub 3 lata. Zdobywasz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Nauka zawodu może odbywać się podczas warsztatów szkolnych lub w prywatnych firmach. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę możesz kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.

Zapamiętaj!
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej otrzymasz świadectwo jej ukończenia, oraz po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
kucharz małej gastronomii
klasa wielozawodowa (piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, murarz, elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technolog robót wykończeniowych w budownictwie)

2.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
mechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
murarz
stolarz

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie

fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
cukiernik
kucharz
kucharz małej gastronomii

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

klasa wielozawodowa (kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz – tapeciarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, krawiec)

Na stronach internetowych szkół znajdziesz całą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2011/2012

II.Przebieg rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012  w powiecie opoczyńskim będzie prowadzona do następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie www.zsp1opoczno.szkoly.lodz.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie www.lozeromski.opoczno.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  www.zsr-mrockow.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy www.liceumdrzewica.com.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie  www.zszzarnow.republika.pl

W tych szkołach czeka na Ciebie 1231 miejsc:
448 – w liceach ogólnokształcących
60 – w liceach profilowanych
468 -w technikach
255 -w zasadniczych szkołach zawodowych

W roku 2011 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opoczyńskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.lodzkie.edu.com.pl
Aby ułatwić Ci to istotne dla Twojej przyszłości zadanie, przygotowaliśmy kilka niezbędnych wskazówek, jak poprawnie i bezstresowo przebrnąć przez procedurę związaną z elektronicznym naborem, by 30 czerwca 2011 r. znaleźć się na liście przyjętych do wymarzonej szkoły i spokojnie rozpocząć wakacje.
Jak zapewne już Ci wiadomo w procesie rekrutacji możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadgimnazjalne i co ważne, jak największą liczbę klas w tych szkołach, co daje Ci większe szanse na przyjęcie. Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół!
Pamiętaj, że na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji wpisujesz klasy w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Będzie to twoja tzw. „szkoła pierwszego wyboru”. Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wymagane dokumenty.
Będzie nam miło jeżeli wybierzesz którąś z naszych szkół w powiecie opoczyńskim.

Na wypełnienie i złożenie podania do szkoły masz czas do 29 kwietnia 2011 r. Radzimy Ci – nie czekaj do ostatniego dnia!

III.Wypełnienie i złożenie podania krok po kroku

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą szkół i ustaleniu listy preferencji przystępujesz do wypełniania podania.

1. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl
2. Możesz to zrobić od 1 kwietnia 2011 r. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
3. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 29 kwietnia 2011 r., do godziny 13:00.
Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
4.Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas od 22 do 27 czerwca 2011 r., do godziny 13:00.
5.30 czerwca 2011 r., najpóźniej do godz. 13:00 szkoła, do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.
6.Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić w terminie od 30 czerwca 2011 r. od godziny 13:00 do 5 lipca 2011 r. do godz. 12:00.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili

Źródło: www.opocznopowiat.pl