NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Dodano: poniedziałek, 28 marca 2011

Ważne dla uczniów Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie

Rekrutacja Elektroniczna na rok szkolny 2011/2012  w powiecie opoczyńskim będzie prowadzona do następujących szkół:
Zespół Szkół Ponadimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie http://www.zsp1opoczno.szkoly.lodz.pl/
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie http://www.lozeromski.opoczno.pl/
Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym http://www.zsr-mroczkow.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy http://www.liceumdrzewica.com.pl/news.php
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie  http://www.zszzarnow.republika.pl/
W tych szkołach czeka na Ciebie 1231 miejsc:
448 – w liceach ogólnokształcących
60 – w liceach profilowanych
468 -w technikach
255 -w zasadniczych szkołach zawodowych

W roku 2011 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opoczyńskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.lodzkie.edu.com.pl
Aby ułatwić Ci to istotne dla Twojej przyszłości zadanie, przygotowaliśmy kilka niezbędnych wskazówek, jak poprawnie i bezstresowo przebrnąć przez procedurę związaną z elektronicznym naborem, by 30 czerwca 2011 r. znaleźć się na liście przyjętych do wymarzonej szkoły i spokojnie rozpocząć wakacje.
Jak zapewne już Ci wiadomo w procesie rekrutacji możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadgimnazjalne i co ważne, jak największą liczbę klas w tych szkołach, co daje Ci większe szanse na przyjęcie. Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół!

Pamiętaj, że na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji wpisujesz klasy w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Będzie to twoja tzw. „szkoła pierwszego wyboru”. Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wymagane dokumenty.
Będzie nam miło jeżeli wybierzesz którąś z naszych szkół w powiecie opoczyńskim.
Na wypełnienie i złożenie podania do szkoły masz czas do 29 kwietnia 2011 r.
Radzimy Ci – nie czekaj do ostatniego dnia!

 

Wypełnienie i złożenie podania krok po kroku
Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą szkół i ustaleniu listy preferencji przystępujesz do wypełniania podania.
1.Załóż konto na stronie internetowej
https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php
2.Możesz to zrobić od 1 kwietnia 2011 r. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

3.Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 29 kwietnia 2011 r., do godziny 13:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
4.Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas od 22 do 27 czerwca 2011 r., do godziny 13:00.
5.30 czerwca 2011 r., najpóźniej do godz. 13:00 szkoła, do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.
6.Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić w terminie od 30 czerwca 2011 r. od godziny 13:00 do 5 lipca 2011 r. do godz. 12:00.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili

 

W A Ż N E   I N F O R M A C J E !!!

Zanim zdecydujesz się na złożenie dokumentów w danej szkole:
Zbierz o szkole jak najwięcej informacji (w swych wyborach radź się rodziców, nauczycieli i  kolegów)
Zainteresuj się wyglądem szkoły i jej otoczeniem
Skorzystaj z DNI OTWARTYCH SZKOŁY
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 25 marca 2011 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie – 25 marca 2011 r.
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – 31 marca 2011 r.
Zespół Szkół  Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym – 4 kwietnia 2011 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – termin „Dni Otwartych Szkoły” zostanie zamieszczony na stronie internetowej
http://www.liceumdrzewica.com.pl/news.php

Źródło: www.opocznopowiat.pl