Instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 28 kwietnia 2015

W związku z planowanym udziałem Gminy Żarnów w konkursie na dofinansowanie budowy prosumenckich mikroinstalacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych. Powyższe mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych, co ograniczy zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniży koszty korzystania z ww. energii. Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane tylko do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstwa domowego, tzn. energia wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne nie może być wykorzystywana do produkcji rolnej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprzedawana innym podmiotom.

Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację fotowoltaiczną do własnego użytku poniesie tylko koszt związany z wkładem własnym w wysokości 10% wartości netto instalacji fotowoltaicznej oraz koszt podatku VAT (ok. 3 000,00 zł w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej). Pozostałe koszty zostaną sfinansowane w ramach PROW WK-P na lata 2007-2013.

Osoby chętne do montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mogą się zgłaszać do dnia 6 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 9 (I piętro). O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie warunków technicznych dot. montażu instalacji fotowoltaicznej oraz komisyjne losowanie (w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w projekcie).

Wszelkie niezbędne informacje dot. instalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Żarnów lub dzwonić pod numer telefonu: (44) 75 77 055. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan Bogdan Kubiszewski, Anna Matecka, Agnieszka Tyczyńska.

Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety pobranej z poniższego linku graficznego i dostarczenie osobiście do dnia 6 maja 2015 roku do Urzędu Gminy w Żarnowie do pokoju nr 9 (I piętro).

ankieta

sshot-1