Integracyjne Spotkanie Noworoczne w Żarnowie

Dodano: czwartek, 10 lutego 2011

W dniu 29 stycznia 2011 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się integracyjne spotkanie noworoczne, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie oraz Koło Terenowe Nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żarnowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

W uroczystości udział wzięli emeryci i renciści z terenu gminy, stowarzyszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żarnowie, członkowie Klubu Aktywnego Seniora w Żarnowie oraz emeryci Urzędu Gminy, a także gminnych jednostek organizacyjnych. Spotkanie swoją obecnością uświetnili: przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie – Marek Ksyta, Starosta Opoczyński – Jan Wieruszewski, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Opocznie z wiceprezes Władysławą Jabrzyk, reprezentanci samorządu lokalnego z przewodniczącym Rady Gminy Wiktorem Macierzyńskim, jednostek organizacyjnych gminy i instytucji gminnych. Duchownych reprezentował proboszcz parafii św. Mikołaja w Żarnowie – ks. kan. Jan Dereń.

Po uroczystym powitaniu oraz życzeniach noworocznych złożonych przez wójta Krzysztofa Nawrockiego nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Wyrazili oni swoją radość z uczestnictwa w tak udanym przedsięwzięciu organizacyjnym i składali serdeczne życzenia żarnowskim seniorom. Kolejnym punktem uroczystości był występ artystyczny „Opowieść babci o Bożym Narodzeniu” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Program, przygotowany przez nauczycielki SP Żarnów – Marię Jałosińską i Elżbietę Stańczyk, wszystkim bardzo się podobał i został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami. Młodych wykonawców nagrodzono słodyczami. W trakcie przedstawienia odbywała się prezentacja multimedialna „Żarnów i Ziemia Żarnowska na starej fotografii”, zorganizowana przez Gimnazjum w Żarnowie. Prezentowane przez Konrada Zwierzyńskiego archiwalne zdjęcia, dostarczyły wielu wzruszeń obecnym na sali seniorom.

Dalsza część uroczystości obejmowała poczęstunek przy suto zastawionych stołach, na których nie brakowało smacznych regionalnych potraw, przygotowanych między innymi przez pracowników Urzędu Gminy i GOPS w Żarnowie, a także przez członkinie stowarzyszenia „Staszowianki” ze Straszonej Woli oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Znad Czarnej” w Zdyszewicach.