Integracyjne spotkanie seniorów z Żarnowa i Opoczna

Dodano: środa, 25 lipca 2012

W lipcu 2012 r. z inicjatywy wójta Gminy Żarnów i Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Opoczna doszło do spotkania członków opoczyńskiego oddziału i Klubu Aktywnego Seniora z Żarnowa. W spotkaniu wzięło udział prawie 100 osób, w tym ponad 50 – osobowa grupa z Opoczna. Goście zostali serdecznie powitani przez żarnowian z wójtem Krzysztofem Nawrockim i prezes Klubu Aktywnego Seniora Urszulą Aleksandrowicz na czele. Wszyscy wspólnie ruszyli do kościoła p.w. św. Mikołaja, gdzie zaplanowano ważny punkt programu – prezentację multimedialną o historii Ziemi Żarnowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ilustrowanego opisu miejscowych zabytków. Prowadził ją Krzysztof Nawrocki, który m.in. opowiadał o historii powstania kościoła i jego rozbudowie, miejscowym grodzisku wczesnośredniowiecznym, tradycjach kamieniarskich w regionie oraz o innych zabytkach gminy. Prezentację zakończyło zwiedzanie świątyni.

Potem zorganizowano zwiedzanie kamieniołomu „Żarnów” Romana Kaczmarczyka. O wydobywaniu, cięciu i obróbce żarnowskiego piaskowca opowiadał Stefan Agatowski – radny Rady Gminy Żarnów. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się również oglądanie procesu obróbki tego kamienia w miejscowym zakładzie. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii.

Kolejnym punktem była wizyta w Stajni Artystycznej Marcinków Marzeny Michałowskiej – Kowalik. Tradycyjnie, z wielką pasją opowiadała ona o powstaniu i prowadzeniu stadniny koni czystej krwi arabskiej oraz o swoim gospodarstwie agroturystycznym. Na zakończenie zaskoczyła gości piękną niespodzianką. Po raz kolejny w naszym regionie, można było usłyszeć Piotra „Kubę” Kubowicza – artystę z krakowskiej Piwnicy Pod Baranami, który uświetnił integracyjną wizytę koncertem zakończonym kilkukrotnymi bisami.

Ostatnim punktem programu było spotkanie w Domu Kultury w Żarnowie. I tu czekała wszystkich kolejna miła niespodzianka. Młodzież pod kierunkiem Jana Czerskiego dała popis swoich możliwości wokalno – instrumentalnych. Potem odbył się wspólny posiłek. Była to jednocześnie okazja do wzajemnego, bliższego poznania się i wymiany zdań, uwag, spostrzeżeń, wskazówek. Jan Czerski prowadzący orkiestrę młodzieżową w Żarnowie nie zaprzestał na występach młodzieży i postanowił umilać seniorom czas śpiewając i grając piosenki sprzed lat.

Podczas spotkania głos zabrała Ewa Borończyk – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, zapraszając chętnych do głośnego czytania w ramach akcji prowadzonej w naszym województwie pod hasłem „Łódzkie czyta”. Pierwsza rozpoczęła prezes klubu z Żarnowa – Urszula Aleksandrowicz, która czytała wybrane wiersze m.in. Szymborskiej, Kerna i Kochanowskiego, mówiące humorystycznie o jesieni naszego życia, polskich przywarach i zaletach. W głośnym czytaniu wzięli również udział goście z Opoczna. Rozbawionych uczestników zaproszono do wspólnej zabawy. Atmosfera była tak miła i sympatyczna, że szkoda było się rozchodzić, kiedy przyszła na to pora. Mamy nadzieję, że uroki Ziemi Żarnowskiej oczarowały gości z Opoczna, przypadły im do gustu i kiedyś jeszcze do nas powrócą…