Inwestycje `2019. Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

Wiosną 2019 roku Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu, złożyła wnioski drogowe do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Jedna z proponowanych do wykonania dróg, znajdowała się w zachodniej części miejscowości Dłużniewice i była częścią starego traktu drogowego do miejscowości Przyłęk (w gminie Paradyż). W ostatnich latach w tej wsi wykonywano szereg prac ziemnych, związanych z odnowieniem rowów, wymianą przepustów i odwodnieniem planowego do realizacji odcinka drogi gminnej. Mimo, iż Dłużniewice to niewielka miejscowość, w której w 2019 roku zameldowanych było 82 mieszkańców, to jednak przebudowa drogi była jak najbardziej zasadna i przyczyni się do znacznej poprawy jakości życia mieszkańców. Warto wspomnieć, iż w najbliższym otoczeniu tej drogi znajduje się zabytkowy park podworski w Dłużniewicach, przed laty siedziba bardzo zasłużonego dla regionu rodu Prawdzic – Rudzkich.

W dniu 18 września 2019 r. została zawarta Umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Żarnów, które wyniosło 333 222,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt całkowity to 444 297,00 zł, a środki własne gminy – 111 075,00 zł. Prace związane z wykonaniem tej inwestycji trwały od 25 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r., zgodnie z Umową Nr 272.22.2019 z dnia 25 września 2019 r. Droga w Dłużniewicach stanowi połączenie sąsiadujących ze sobą Gminy Żarnów i Gminy Paradyż. Dłużniewice to dość atrakcyjny teren rozwijający się pod względem mieszkaniowym. W ciągu ostatnich lat powstało tam kilka budynków mieszkalnych, wydawane są kolejne decyzje warunków zabudowy. Przebudowa drogi wpłynęła na podwyższenie jej standardów użytkowych, poprawiła bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszyła warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji oraz rolników do pól. Zrealizowane zadanie wpłynęło na poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru wiejskiego.

Przebudowa drogi w Dłużniewicach obejmowała odcinek o łącznej długości 730,40 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i przepustów, m. in. prace przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie przepustów pod drogą, wykonanie nawierzchni, wykonanie poboczy gruntowych, oznakowanie i urządzenia BRD. Głównym wykonawcą zadania był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z Nowin k. Kielc (woj. świętokrzyskie). W dniu 25 listopada 2019 r. nastąpił odbiór końcowy, przekazanie inwestycji i zakończenie zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice”.

kliknij, aby powiększyć…