Inwestycje `2019. Przebudowa ulicy Zielonej w Żarnowie

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

W 2019 roku na terenie Gminy Żarnów odbywała się kompleksowa przebudowa kilku dróg gminnych. Swojego zadowolenia nie kryją mieszkańcy posesji ulokowanych przy świeżo oddanych drogach. Inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej są w Naszej Gminie jednymi z najważniejszych priorytetów. Jedną z tych inwestycji było zadanie „Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie”.

Wiosną 2019 roku Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu, złożyła wnioski drogowe do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Jedna z proponowanych do wykonania dróg, znajdowała się w zachodniej części Żarnowa – na ulicy Zielonej, przyległej do ul. Polnej, będącej drogą powiatową nr 3120E (w najbliższym otoczeniu Osiedla Bartoszewicza w Żarnowie).

Inwestycja obejmowała odcinek o łącznej długości 424,00 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe dotyczące jezdni, poboczy i przepustów, m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie przepustu pod drogą, wykonanie nawierzchni i poboczy z kruszywa drogowego, oznakowanie i urządzenia BRD. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z Kurzelowa k. Włoszczowy (woj. świętokrzyskie). Koszt inwestycji to kwota 219 743,42 zł, w tym 167 097,00 zł to wnioskowana kwota dofinansowania, a 55 699,92 zł to wkład własny gminy. Dofinansowanie stanowiło 75% wartości zadania i zostało przyznane zgodnie z „Umową o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu dróg samorządowych” Nr 50/II/2019 z dnia 18 września 2019 r. zawartą miedzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Zbigniewem Rau, a gminą Żarnów.

Prace związane z realizacją zadania trwały od 1 października 2019 r. do 7 listopada.2019 r., w oparciu o umowę Nr 272.21.2019 z dnia 1 października 2019 r. Końcowy odbiór inwestycji wraz z przekazaniem jej do eksploatacji odbył się w dniu 19 listopada 2019 r. Komisja odbiorowa została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr 84/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

Modernizacja drogi przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu i standardu życia mieszkańców, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych w Naszej Gminie.

kliknij, aby powiększyć…