Inwestycje `2019. Przebudowa ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

W ostatnim czasie został wreszcie zrealizowany kompleksowy i od bardzo dawna oczekiwany remont dwóch ważnych ulic w Żarnowie – ul. Targowej i ul. Topolowej. Swojego zadowolenia nie kryją zapewne mieszkańcy posesji ulokowanych przy świeżo oddanych drogach. To ważne miejsce na mapie Żarnowa i okolic, bowiem w najbliższym otoczeniu znajduje się targowisko gminne przy ul. Koneckiej i ul. Źródlanej. Inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej stanowią zawsze jeden z najważniejszych priorytetów, dlatego tym bardziej cieszymy się z pozytywnie zakończonych zadań inwestycyjnych. Aby zrealizować to zadanie, Gmina Żarnów w 2019 roku wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (w trybie konkursowym), pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych (znany program tzw. „dojazdówek” do pól)

Inwestycja „Przebudowa drogi na ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie” – obejmowała odcinek o łącznej długości 566,00 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe dotyczące jezdni, poboczy i przepustów, m. in. roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, nawierzchni, poboczy z kruszywa drogowego, oznakowanie i urządzenia BRD. Niestety, przebudowie musiały ulec niektóre elementy infrastruktury telekomunikacyjnej i drogowej (nieco inny przebieg drogi), co również generowało dodatkowe koszty dla Gminy Żarnów. Wykonawcą tej inwestycji był doskonale znany w Żarnowie Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 194 417,80 zł, a roboty były wykonywane w czasie od 12 kwietnia 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r., zgodnie z umową  Nr 272.1.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Na wykonanie tego zadania Gmina Żarnów otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 78 368 zł w oparciu o umowę Nr 524/RŚ/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz dodatkowe dofinansowanie w wysokości 38 000 zł z grudnia 2019 roku. Ostateczny odbiór inwestycji odbył się jesienią 2019 r. w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie oraz zainteresowanych mieszkańców. Komisja odbiorowa została powołana Zarządzeniem Wójta nr 62/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Modernizacja dwóch dróg przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych w Naszej Gminie. Nowa nawierzchnia ulic Targowej i Topolowej w Żarnowie, pozwala na bezproblemową komunikację wokół gminnego targowiska, łączy ul. Konecką (droga wojewódzka nr 746) z ul. Topolową i Źródlaną i służy m.in. zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej tego ważnego terenu. Przypomnijmy, w 2019 roku liczba mieszkańców ul. Koneckiej wynosiła 199 osób, ul. Topolowej – 15, ul. Targowej – 18, a ul. Źródlanej – 11 osób. Realizacja długo oczekiwanej inwestycji przyniesie zapewne długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności. Wszyscy z tego powodu bardzo się cieszymy…

kliknij, aby powiększyć…