Inwestycje `2019. Przebudowa drogi w północnej części miejscowości Topolice

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim czasie dokonano gruntownej modernizacji jednej z dróg w Topolicach, która znajduje się w północnej części tej miejscowości. Droga wreszcie zyskała nawierzchnię bitumiczną. Dodać należy, iż Topolice jest jedną z większych miejscowości w Gminie Żarnów, w której na stałe jest zameldowanych 279 osób. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice – Straszowa Wola” było planowane od lat, zważywszy na fakt, iż była to jedyna droga do stacji redukcyjnej gazu ziemnego w Gminie Żarnów, która znajduje się w Topolicach. Zawsze jednak brakowało środków na jego realizację. Zdecydowano się na to wreszcie w 2019 roku, ku radości miejscowych mieszkańców.

Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 130,00 m i polegała na robotach drogowych w zakresie jezdni, poboczy i przepustów, m. in. wyznaczenie trasy, wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie podbudowy i nawierzchni, oznakowanie i urządzenia BRD. Głównym Wykonawcą był Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Roboty wykonane były w czasie od 24 kwietnia 2019 r. do dnia 7 sierpnia 2019 r., zgodnie z umową Nr 272.3.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji miał miejsce 20 sierpnia 2019 r. w obecności pracowników Urzędu Gminy, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt inwestycji to kwota  – 89 274,81 zł. Komisja odbioru inwestycji została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr 59/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Budowa drogi spowodowała poprawę standardu życia okolicznych mieszkańców i przyniesie zapewne długoterminowe korzyści dla społeczności Topolic.

kliknij, aby powiększyć…