Inwestycje `2019. Przebudowa ulicy Złotej w Miedznej Murowanej

Dodano: piątek, 03 stycznia 2020

W roku 2019 roku dokonano wielu działań inwestycyjnych w Miedznej Murowanej, drugiej co do wielkości miejscowości w  Gminie Żarnów (przypomnijmy, w 2019 roku było tam zameldowanych 478 mieszkańców na stałe). Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym było oczywiście oddanie do użytku Ośrodka Sportu i Rekreacji w czerwcu 2019 roku, choć zrealizowano również ważną i od lat oczekiwaną inwestycję drogową na ul. Złotej, która jest jedną z kilku kolonii tej dużej wsi. Od lat mieszkańcy zwyczajowo określają ją mianem kolonii „Pod górami”. Gmina Żarnów planowała budowę tej drogi w ramach inwestycji nad zalewem (wówczas wyasfaltowano ul. Główną i Polna w Miedznej Murowanej), ale niestety nie było to wówczas możliwe ze względów proceduralnych. Na przebudowę zdecydowano się pod koniec 2018 roku, kiedy to wprowadzono to zadanie do tzw. prowizorium budżetowego i budżetu na rok 2019. To ważny trakt drogowy, bo ulica Złota w Miedznej Murowanej jest stosunkowo gęsto zasiedlona (mieszka tam na stałe 61 osób) i stanowi znakomity dojazd (m.in. dla wędkarzy) do południowej części Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi na ul. Złotej w Miedznej Murowanej” obejmowało odcinek o łącznej długości 471,00 m. W zakres inwestycji wchodziły następujące prace: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznych, a także oznakowanie i urządzenia BRD. Wykonawcą tej inwestycji był również Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z miasta Włoszczowa (woj. świętokrzyskie). Koszt inwestycji wyniósł 193 813,33 zł. Roboty były wykonane latem i trwały do 7 sierpnia 2019 r., zgodnie z umową Nr 272.2.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Odbiór zadania nastąpił 19 września 2019 r. w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie oraz zainteresowanych mieszkańców. Komisja odbioru została powołana przez Wójta Gminy Żarnów na podstawie Zarządzenia nr  60/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

Modernizacja tej drogi przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa podróżnych w Miedznej Murowanej. Przebudowa infrastruktury drogowej zaowocuje z całą pewnością stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej tej dużej i powszechnie znanej wsi. Niezwykle ważnym elementem jest poprawa standardu życia okolicznych mieszkańców, którzy sprawnie i bez problemu będą mogli dojechać m.in. do drogi wojewódzkiej nr 726 Opoczno – Żarnów (ul. Opoczyńska). Realizacja remontów drogi gminnej przyniesie zapewne długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności.

kliknij, aby powiększyć…