Jubileusz PTTK w Żarnowie

Dodano: piątek, 13 stycznia 2012

7 stycznia 2012 roku w Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji XV-lecia Oddziału PTTK. Uroczystość prowadziła żarnowska młodzież, a przybyłych gości powitał prezes oddziału, Włodzimierz Szafiński. Impreza miała charakter międzynarodowy, bowiem uczestniczyły w niej również delegacje towarzystw ze Słowacji i Ukrainy. Wśród gości z kraju znaleźli się m.in: członek koła PTTK w Żarnowie, poseł Artur Ostrowski, członek PTTK w Opocznie, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Zbigniew Frączyk, starostowie powiatów: wieruszowskiego Andrzej Szymanek i opoczyńskiego Jan Wieruszewski oraz przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK na czele z prezesem Lechem Drożdżyńskim.

Gości powitał prezes oddziału, Włodzimierz Szafiński, a po nim wójt Krzysztof Nawrocki wyraził radość z wysokiej frekwencji na jubileuszu PTTK oraz dumę z faktu, że w Żarnowie tak wiele się dzieje. Najważniejszym punktem obchodów było nadanie oraz poświęcenie sztandaru żarnowskiemu oddziałowi PTTK, na który zbierano fundusze od stycznia 2011 roku. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. św. Mikołaja, ks. Jan Dereń. Sztandar, po przekazaniu prezesowi, odznaczony został srebrną honorową odznaką PTTK przez prezesa Zarządu Głównego PTTK.
Z zarysem historycznym PTTK w Żarnowie zapoznał obecnych Włodzimierz Szafiński. Prezentację multimedialną na temat żarnowskiego PTTK przygotowała członkini zarządu Tatiana Kosylak, a uczestnicy obchodów mogli zapoznać się z dokonaniami turystów z Żarnowa.

Jak zwykle, podczas takich uroczystości, nie mogło obejść się bez odznaczeń i medali. Zarząd Główny PTTK przyznał medal „Za pomoc i współpracę” Klubowi Słowackich Turystów „Manin” z Povazskiej Tepli, Miłoszowi Naczyńskiemu i Witoldowi Sobolewskiemu. Dyplom honorowy PTTK dostała Marzena Michałowska-Kowalik, złotą honorową odznaką PTTK wyróżnieni zostali: Zdzisława Kowalska, Jadwiga Kozak, Maria Morawska oraz Grażyna Szafińska, srebrna honorowa odznaka trafiła do Barbary Dukat, Wojciecha Dziuby i Tatiany Kosylak.

Złota odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” przyznana została Annie Brzozowskiej, srebrną otrzymali Alicja Grabska, Anna Stańczyk i Waldemar Pasula. Dyplomy „Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa” wręczone zostały Tarasowi Czernienko, Adamowi Cyganowi, Elżbiecie Jaroszyńskiej, Annie Jarudze, Rafałowi Kozakowi, Liubow Kudelskiej, Karolinie Kupis, Leszkowi Kurpowi oraz Beacie Olejniczak, natomiast dyplomy Komisji Środowiskowej ZG PTTK przyznane zostały oddziałowi PTTK w Żarnowie za wieloletnią aktywną działalność dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowisku młodzieży oraz Małgorzacie Podlewskiej, Ewelinie Stasiak i Joannie Świątek za szczególny wkład pracy i społecznej pasji w rozwój turystyki i krajoznawstwa w środowisku młodzieży.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na wystąpienia gości. Wszyscy gratulowali prezesowi jubileuszu oraz tego, że w tak krótkim czasie działalności PTTK w Żarnowie doczekano się sztandaru. Gratulowano także Grażynie Szafińskiej. Jej pomoc i wsparcie są istotnymi czynnikami, które wpływają na tak prężne działanie oddziału. Gratulacje i upominki złożyły także delegacje ze Słowacji i Ukrainy. Od przyjaciół z klubu słowackich turystów prezes otrzymał statuetkę oraz książkę o dziesięciu latach współpracy. Goście ze Lwowa dziękowali natomiast za wspólne poznawanie polskiej kultury, tradycji, szkolenie w języku, naukę zasad organizacji imprez turystycznych. Dzięki PTTK w Żarnowie pamiętają o tym, że Lwów i Polska to dwa nierozerwalne pojęcia. W podzięce za rozwój kulturalny sprezentowano obraz.
Obchody jubileuszu zakończyły występy krasomówcze, podczas których swój talent oratorski zaprezentowały Karolina Ruszkiewicz i Dominika Karpińska. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek sponsorowany przez Urząd Gminy. Oddziałowi PTTK w Żarnowie, jedynemu wiejskiemu oddziałowi PTTK w Polsce, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: Tygodnik Opoczyński TOP nr 2/757 z 13 stycznia 2012 roku