Jubileusz „Złotych Godów” po raz kolejny w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 24 grudnia 2012

W kościele św. Mikołaja oraz Domu Kultury w Żarnowie w dniu 15 sierpnia 2012 roku odbyła się niecodzienna i wyjątkowa uroczystość. Tego dnia małżeńskie pary z terenu gminy Żarnów, legitymujące się 50-letnim i dłuższym stażem, świętowały Złoty, Diamentowy i Żelazny Jubileusz.

O 900 miała miejsce Msza Święta. Księża żarnowskiej parafii przygotowali znakomitą oprawę uroczystości – odnowiono złożony przed ponad półwieczem Sakrament Małżeństwa, a Szacowni Jubilaci zajmowali miejsca w nawie głównej, tuż przed prezbiterium świątyni. Proboszcz żarnowskiej parafii, ks. kan. Jan Dereń celebrował Mszę świętą, a ks. Damian Drabikowski wygłosił wzruszającą homilię. W uroczystości czynnie uczestniczył również ks. kan. Jan Kruk. W kościele licznie zgromadziły się rodziny jubilatów i zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ scholi parafialnej, prowadzonej przez Armanda Kwaśkiewicza.

Tym razem osiem par małżeńskich z terenu naszej gminy mogło odebrać medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wraz z legitymacjami. Przepisy prawa oraz wynikające z nich procedury nakazują wręczać odznaczenia tym osobom, które mają udokumentowany 50–letni staż małżeński. Bardzo ważna jest w tym przypadku rola rodziny jubilatów, która powinna wystąpić z inicjatywą do Urzędu Gminy. Dodatkowo dwie pary, które obchodziły 60 (Diamentowe) i 65 rocznicę ślubu (Żelazne Gody) zostały uhonorowane listami gratulacyjnymi.

W Domu Kultury w Żarnowie odbyła się świecka część uroczystości. Wzięli w niej udział jubilaci, ich rodziny oraz zaproszeni goście. Jubilaci odnowili najpierw przyrzeczenia małżeńskie. Następnie z rąk wójta gminy Krzysztofa Nawrockiego, przy obecności Krzysztofa Gawrysia – przewodniczącego Rady Gminy w Żarnowie, radnych i sołtysów z terenu zamieszkania jubilatów, Elżbiety Przybył – Kierownika Wydziału Organizacyjno–Społecznego Urzędu Gminy oraz Barbary Celczyńskiej – zastępcy kierownika USC,  jubilaci odebrali medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Wręczono im również okolicznościowe dyplomy i kwiaty.

Przyznane medale to wyraz wdzięczności za codzienny trud, wychowanie dzieci i wzajemne wspieranie się we wszystkich chwilach dnia codziennego.Wyróżnieni jubilaci Złotych Godów to: Leokadia i Jan Ślusarczykowie z Klewa, Marianna i Bolesław Kołodziejczykowie z Soczówek, Urszula i Józef Wiaderni z Żarnowa, Wiesława i Zenon Wiaderni z Adamowa oraz cztery pary z Miedznej Murowanej – Janina i Stefan Ruszkiewiczowie, Zofia i Stanisław Pęczkowie, Helena i Jan Sznajdrowie oraz Lucjanna i Józef Sitkowscy. Piękny jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Apolonia i Stanisław Wilkowie ze Straszowej Woli oraz Krystyna i Stanisław Milczarkowie z Myśliborza. Jubilaci zawarli związek małżeński – odpowiednio – 9 grudnia 1947 oraz 11 stycznia 1951 roku. W tym miejscu należy wspomnieć, że Państwo Pęczkowie wzięli ślub 10 lipca, a Ruszkiewiczowie 28 listopada 1957 roku. Urszula i Józef Wiaderni pobrali się 4 kwietnia 1958 roku, Państwo Sitkowscy 9 lipca tego samego roku. Wiesława i Zenon Wiaderni zawarli związek małżeński 1 października 1960 roku, Państwo Kołodziejczykowie 30 listopada 1961, a Ślusarczykowie 21 grudnia 1961 roku. Natomiast Państwo Sznajdrowie są małżeństwem od 6 stycznia 1962 roku. Niestety Państwo Sitkowscy nie mogli przybyć na tą uroczystość. Zostaną odznaczeni przez Wójta, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, w późniejszym terminie.

W części artystycznej uroczystości, z koncertem wokalnym z sentymentalną nutą w tle, wystąpiła parafialna schola. Po części oficjalnej jubilatów i zaproszonych gości zaproszono do stołów na poczęstunek. Wzniesiono toast szampanem i odśpiewano życzenia „Stu lat”. Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie.