Poświęcenie pamiątkowej tablicy w rocznicę nawałnicy w Topolicach

Dodano: wtorek, 01 stycznia 2013

14 lipca 2012 roku minął rok, odkąd Topolice i wiele innych miejscowości Gminy Żarnów nawiedziła trąba powietrzna. Tragiczne w skutkach wydarzenia, które jednoczyły mieszkańców w niedoli, stały się inspiracją do zorganizowania uroczystego spotkania, w celu podziękowania tym, którzy nieśli pomoc poszkodowanym oraz wspomnienia dnia, podczas którego doszło do klęski żywiołowej. Tragedia dotknęła 270 obiektów m.in. w: Miedznej Murowanej, Straszowej Woli, Sielcu, Niemojowicach, Paszkowicach, Trojanowicach, Myśliborzu, Chełstach, Marcinkowie, Skórkowicach, Zdyszewicach i Żarnowie. Jednak żadna ze wsi nie została tak dotkliwie doświadczona jak Topolice! Niszcząca siła nawałnicy pozbawiła dachu nad głową, a nierzadko także i całego dorobku dziesiątki mieszkańców Naszej Gminy. Zniszczeniu uległy hektary upraw rolniczych i całe połacie lasów. Trudne do oszacowania straty materialne odrabiane są jeszcze po dziś dzień.

Dlatego właśnie w Topolicach, tuż przed remizą strażacką, postanowiono zorganizować uroczystości, mające na celu uczczenie pierwszej rocznicy nawiedzenia okolicy przez trąbę powietrzną. Tuż po tragedii, namawiał do tego sam Bp Henryk Tomasik, ordynariusz Diecezji Radomskiej. Dziś, na szczęście, niemal wszystkie szkody wywołane przez kataklizm zostały naprawione, jednak w głowach mieszkańców wspomnienia tamtych tragicznych okoliczności wciąż są żywe.

14 lipca 2012 roku właśnie w Topolicach, miejscowości należącej do parafii i gminy Żarnów, została odprawiona Msza św. dziękczynna za ocalenie mieszkańców, poszkodowanych w pamiętnej nawałnicy. Przed miejscową remizą wybudowano ołtarz polowy, a na uroczystości przybyli mieszkańcy wsi oraz goście zaproszeni. Mszę świętą odprawiano również w intencji strażaków oraz ludzi dobrej woli, którzy spieszyli z pomocą w odbudowaniu wsi. W liturgii uczestniczyli księża pochodzący z Topolic – ks. Krzysztof Wilk, pracujący obecnie na Ukrainie oraz ks. Grzegorz Jędrzejczyk, wikariusz z parafii św. Bartłomieja w Opocznie. Byli obecni również ks. kan. Jan Dereń, proboszcz parafii i ks. kan. Jan Kruk, rezydujący w parafii Żarnów poprzedni jej proboszcz, który przewodniczył liturgii i wygłosił wzruszającą homilię. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządowych władz gminnych i powiatowych, strażacy ze wszystkich jednostek OSP w gminie, policjanci oraz społeczność lokalna. Przybyli dyrektorzy wszystkich szkół z pocztami sztandarowymi i członkowie gminnych stowarzyszeń, a muzyczną oprawę uroczystości zapewniła schola z parafii św. Mikołaja w Żarnowie.

Na zakończenie liturgii została poświęcona i odsłonięta okolicznościowa tablica upamiętniająca ubiegłoroczną tragedię. Pamiątkową tablicę z żarnowskiego piaskowca drobnoziarnistego – według projektu Krzysztofa Nawrockiego – wykonała firma kamieniarska „Pajdex” Zbigniewa, Jarosława i Adama Koszowskich. Godnym podkreślenia jest fakt, iż uroczystość odbyła się dokładnie w rocznicę dramatycznych wydarzeń. Następnie uroczyście odsłonięto, opasaną narodowymi barwami piaskowcową tablicę, na której widnieje napis:

14 lipca 2011 roku Topolice nawiedziła nawałnica, trąba powietrzna, która zniszczyła znaczną część miejscowości. Dziękujemy Opatrzności Bożej za ocalenie mieszkańców, a strażakom i wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w odbudowie wsi. W pierwszą rocznicę tragedii – Społeczeństwo Gminy Żarnów.

Uroczystości były zorganizowane przez władze samorządowe gminy i radę sołecką oraz strażaków z Topolic. Po poświęceniu i odsłonięciu tablicy upamiętniającej zeszłoroczną tragedię, poświęcono również figurę św. Floriana – patrona strażaków oraz bojowy wóz strażacki OSP Topolice. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim służbom, które włączyły się w pomoc poszkodowanym podczas lipcowej tragedii. Tego dnia zostały również wręczone resortowe odznaczenia strażakom i osobom zaangażowanym w pomoc mieszkańcom Topolic. Uhonorowano osoby, którym przyznano wyróżnienia i przekazano listy gratulacyjne. Starosta Jan Wieruszewski oraz zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Jerzy Wijata wręczyli zasłużonym odznaki i medale.

Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego odznaczony został dh Jacek Świątek, prezes OSP w Topolicach. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Ryszard Druszcz (OSP w Paszkowicach), Zdzisław Świątek (OSP w Topolicach), Tadeusz Szczegielniak (OSP w Zdyszewicach) i Daniel Polewczyk (OSP w Chełstach). Brązowym medalem odznaczeni zostali druhowie: Wojciech Kaczmarek (OSP w Skórkowicach), Dawid Kołodziejczyk (OSP w Topolicach), Jarosław Wójcik i Marcin Murawski (obydwaj z OSP w Straszowej Woli). Ostatnim akcentem oficjalnej części uroczystości było wręczenie okolicznościowych dyplomów osobom, które przyczyniły się do realizacji statutowych zadań i wykonywały wiele rzeczy, które spowodowały, że skutki tej nawałnicy były mniej dotkliwe.

Podczas części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele władz oraz strażacy. Wszyscy wyrazili radość z faktu, że te ciężkie chwile są już za nimi i mają nadzieję, że podobna tragedia nigdy już nie spotka mieszkańców Topolic i okolicznych wiosek.
Później wszystkich zaproszono na imprezę integracyjną, podczas której każdy mógł skosztować specjałów kuchni regionalnej, przygotowanych przez zaangażowanych mieszkańców Topolic. Uczestnicząc w spotkaniu, mieszkańcy rozmawiali o minionych trudnych chwilach, ale również z nadzieją wybiegali w przyszłość.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. starosta powiatu opoczyńskiego Jan Wieruszewski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie Jerzy Wijata, wójt gminy Białaczów Jan Jóźwik i Jarosław Chomicz, przedstawiciel posła Roberta Telusa. – Wtedy zdawaliśmy po raz pierwszy raz egzamin, czy potrafimy stawić czoła tym wyzwaniom, które były bardzo trudne. Dziękować należy Bogu za to, że nikt nie zginął – mówił starosta Wieruszewski. Dziękował wszystkim służbom za to, że tak sprawnie udało się opanować ten żywioł. – Ale podziękowania należą się wszystkim ludziom dobrej woli, którzy z różnych stron Polski spieszyli z pomocą poszkodowanym. Nie wiemy co nas czeka, to wszystko co jest przed nami jest za sprawą woli Bożej, trzeba nam więc wielkiej wiary, która pozwoli nam wyjść tych trudnych sytuacji. To co się wtedy wydarzyło i ta dzisiejsza rocznica zapewne zapadną w pamięć. I myślę, że troska o drugiego człowieka, która wtedy zaowocowała to wielki kapitał, który należy wykorzystać – powiedział wówczas starosta Jan Wieruszewski.

Uroczystości były bardzo potrzebne i na długo pozostaną w pamięci miejscowej społeczności. Warto wspomnieć dane sponsorów, którzy przyczynili się do ich godnego zorganizowania. A byli nimi:

  •   Urząd Gminy w Żarnowie
  •  Jolanta i Grzegorz Nowakowscy (Dąbrowa, gmina Sławno)
  •  Krzysztof Werynowski, Stacja Paliw „Troja” w Trojanowicach
  •  Eugeniusz Piekielnik, Zajazd „Patrol” w Sielcu (gmina Żarnów)
  •  Jerzy i Krystyna Przybyłowie, Piekarnia w Straszowej Woli
  •  Jerzy Milcarz, Piekarnia w Białaczowie
  •  Jacek i Beata Lasotowie, Piekarnia w Żarnowie
  •  Zarząd OSP w Topolicach
  • Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy sołectwa Topolice

Serdecznie wszystkim dziękujemy…