Jubileusz „Złotych Godów” zorganizowany po raz kolejny w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 20 października 2014

W sobotę, 20 września 2014 r., odbyła się wzruszająca i niecodzienna uroczystość – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego par z terenu naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1000 Mszą Świętą w kościele pw. św. Mikołaja w intencji Dostojnych Jubilatów, podczas której odnowiono złożony ponad pół wieku temu Sakrament Małżeństwa. Mszę św. celebrował i wzruszającą homilię wygłosił proboszcz żarnowskiej parafii – ks. Jan Dereń.

Po mszy obchody jubileuszu przeniosły się do Domu Kultury w Żarnowie. Tym razem aż dziesięć par zostało odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że medal ten można otrzymać jedynie raz w życiu, a niezbędnym ku temu warunkiem jest udokumentowany, ponad pięćdziesięcioletni staż małżeński. W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Urząd Stanu Cywilnego występuje, za pośrednictwem Wojewody, do Prezydenta RP o nadanie wyżej wspomnianego medalu. Niezmiernie istotna jest w tym przypadku rola samych jubilatów, oraz ich rodzin, którzy powinni wystąpić do USC z inicjatywą.

Pary, które otrzymały Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to Państwo: Janina i Edward Białeccy (data ślubu 14.03.1964 r.) z Żarnowa, Stefania i Henryk Dorosińscy (26.03.1964 r.) ze Skórkowic, Janina i Jan Frączkowie (20.04.1963 r.) z Soczówek, Irena i Jan Jędrzejczykowie (31.08.1963 r.) z Budkowa, Genowefa i Feliks Kowalczykowie (08.06.1963 r.) z Miedznej Murowanej, Helena i Marian Malcowie (18.01.1964 r.) z Paszkowic, Irena i Lucjan Piwińscy (22.12.1963 r.) ze Skórkowic, Zofia i Wiesław Polakowie (25.01.1964 r.) z Żarnowa, Zofia i Kazimierz Stefańscy (24.12.1963 r.) z Pilichowic, Genowefa i Czesław Sznajderowie (18.01.1964 r.) z Miedznej Murowanej.

Pięknym jubileuszem 55-lecia pożycia małżeńskiego mogli w tym roku poszczycić się Państwo: Marianna i Henryk Stańczykowie ze Straszowej Woli, którzy związek małżeński zawarli 15.11.1958 r., Marianna i Jan Szymaszkowie ze Straszowej Woli, którzy związek małżeński zawarli 28.08.1959 r. oraz Stanisława i Marian Wójcikowie ze Zdyszewic, którzy ślub wzięli 10.02.1959 r.

W niedalekiej przyszłości Urząd Stanu Cywilnego w Żarnowie wystąpi do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nadanie medalu dla tych trzech par. Korzystając z okazji apelujemy, aby pary, które jeszcze nie otrzymały Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zgłosiły ten fakt w tutejszym USC (pokój nr 10).

W tym podniosłym dniu Dostojnym Jubilatom licznie towarzyszyli członkowie najbliższej rodziny. Gospodarzem uroczystości był Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie – Krzysztof Nawrocki, Wójt Gminy. Jubilaci najpierw złożyli sobie podziękowanie za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę oraz odnowili przyrzeczenia, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. Następnie Jubilaci Złotych Godów z rąk Wójta Gminy odebrali przyznane im przez Prezydenta RP medale. Jubilatom oprócz Wójta Gminy, życzenia złożyła Elżbieta Przybył, Kierownik Referatu Organizacyjno–Społecznego, jednocześnie Zastępca Kierownika USC w Żarnowie, która wręczyła im legitymacje przyznane przez Prezydenta RP. Z kolei Krzysztof Gawryś – Przewodniczący Rady Gminy, wręczył Jubilatom kwiaty, natomiast Joanna Grodzicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Żarnowie, pamiątkowe listy gratulacyjne wystosowane przez Wójta Gminy. Jubilatów Szmaragdowych Godów także uhonorowano kwiatami oraz listami gratulacyjnymi.

Uroczystość uświetnił artystyczny występ uczniów z Gimnazjum im. 25 p. p. Armii Krajowej w Żarnowie, pod przewodnictwem Adama Boćka, nauczyciela matematyki i opiekuna zespołu wokalno – instrumentalnego.

Później Jubilatom wykonano pamiątkowe zdjęcie. Zostali oni zaproszeni do stołów na skromny poczęstunek. Przygotowano tort, którym częstowano wszystkich obecnych. Wzniesiono toast szampanem i odśpiewano życzenia „Sto lat”.