Szkolenie dla rolników korzystających z dopłat bezpośrednich w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 27 października 2014

W dniu 27 października 2014 roku z inicjatywy Wójta Gminy Żarnów i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Rejon Opoczno, odbyło się szkolenie dla rolników „Minimalne wymogi wzajemnej zgodności jako obowiązek rolników, korzystających z dopłat bezpośrednich”. Szkolenie zorganizowano w Domu Kultury w Żarnowie. Przypominamy, iż wymogi tzw. wzajemnej zgodności (Cross Compliance) obowiązują rolników, którzy składają wnioski o dopłaty bezpośrednie. Niespełnienie tych wymagań skutkuje wstrzymaniem dopłat obszarowych.