Realizacja projektu „Mogę inaczej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 27 października 2014

W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej’’ skierowanego  do mieszkańców Gminy Żarnów, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia i pomocy finansowej tutejszego Ośrodka Pomocy. Realizacja projektu została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Żarnowie.

W bieżącym roku do projektu zakwalifikowanych zostało 11  kobiet. Wobec w/w uczestników zastosowano instrumenty aktywnej integracji w postaci form wsparcia, tj: spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem, spotkań grupowych z doradcą zawodowym oraz szkoleń zawodowych pn.:

1) „Kadry i płace’’

2) „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem’’

3) „Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci’’ .

Ponadto w ramach projektu od miesiąca września 2014 roku rozpoczął się 3 – miesięczny staż dla tzw. 4 beneficjentów ostatecznych projektu oraz kurs prawa jazdy kat. B dla 2 BO. W/w staże odbywają się w Delikatesy Centrum w Żarnowie – na stanowisku kasjera – sprzedawcy (3 BO) oraz w Urzędzie Gminy w Żarnowie – na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac (1 BO). Realizacja kursu prawa jazdy kat. B dla dwóch uczestników zlecona została Ośrodkowi Szkolenia Kierowców, Nauka Jazdy „sz6stka” w Opocznie.

Natomiast w ramach wkładu własnego (10,5%) uczestnikom projektu w czerwcu i wrześniu 2014 roku przyznano pomoc finansową w postaci zasiłków celowych na zakup żywności  w łącznej kwocie 10317,58 zł. Kolejne zasiłki przyznane zostaną w miesiącu grudniu br. W ramach działań o charakterze środowiskowym w miesiącu wrześniu zorganizowano wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi. Łączna wartość projektu to kwota 147394,00, w tym kwota dofinansowania wynosi – 131917,63 zł.