Jubileuszowy XVIII Rajd Niepodległości, organizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie

Dodano: wtorek, 25 listopada 2014

Od 18 lat Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich organizują wspólnie Rajd Niepodległości, którego tegoroczna edycja odbyła się 8 listopada 2014 roku na dwu trasach pieszych 7 i 14 km z miejscowości Niebo przez Piekło do Sielpi Wielkiej (w powiecie koneckim). Na starcie zgłosiły się drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja z Aleksandrowa, Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Skotnik, Szczercowa, Przedborza i Żarnowa. Wśród około 280 wędrujących turystów 160 było z woj. łódzkiego, pozostała 120 osobowa ekipa pochodziła z woj. świętokrzyskiego. Celem rajdu jest uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, poznanie urokliwej Ziemi Koneckiej, promowanie turystyki pieszej i integracja turystów z różnych szkół i miejscowości. Tegoroczna impreza była kontynuacją ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK pod nazwą „Początki drogi ku niepodległości 1914- 2014”, w której PTTK w Żarnowie ma swój znaczący udział. Podczas uroczystego zakończenia rajdu w pensjonacie „Komunalni” w Sielpi, odbył się występ uczniów SP i Gimnazjum w Żarnowie z programem słowno – muzycznym pt. „Pamięć”, przygotowany pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej i Adama Boćka. Wiązankę pieśni patriotycznych wykonał zespół gitarzystów „Gamma” z żarnowskiego gimnazjum. Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie przekazał współorganizatorom rajdu okolicznościowy puchar za 18 lat współpracy rajdowej. Prezes Oddziału PTTK w Końskich Wojciech Pasek wręczył z kolei żarnowskiemu Oddziałowi medal z podobizną Jana Małachowskiego – kanclerza wielkiego koronnego i założyciela miasta Końskie. Odznaki turystyki pieszej otrzymali: Miłosz Polak i Rafał Nicoś – brązowe oraz Jacek Borawski i Patryk Wośko – popularne . Wręczono także legitymacje członkowskie Julii Jabłońskiej, Jakubowi Kozińskiemu , Damianowi Osowskiemu, Mateuszowi Wojciechowskiemu, Martynie Szulc i Klaudii Ślusarczyk. Pamiątką z imprezy będzie dla każdego odznaka rajdowa, a dla drużyn dyplom uczestnictwa. Mimo deszczowej aury towarzyszącej piechurom, kolejny XVIII Rajd Niepodległości uznać można za udany i dobrze służący wychowaniu patriotycznemu dzieci i młodzieży szkolnej .

Odznaka