Wielki sukces uczennicy Marty Krzywkowskiej w XXX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

Dodano: wtorek, 25 listopada 2014

2 października 2014 roku odbyły się w Sieradzu eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży PTTK, w wyniku których jury wytypowało zwycięzców w poszczególnych kategoriach, kwalifikując ich do udziału w eliminacjach finałowych w Legnicy i Golubiu Dobrzyniu. Prawo reprezentowania woj. łódzkiego w Legnicy uzyskali: Marta Krzywkowska ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i Jan Zaborowski z SP w Topoli Królewskiej oraz Michalina Grzelak z Gimnazjum w Nowym Gaju i Natalia Drzewiecka z Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Finał konkursu organizuje od 30 lat Oddział PTTK w Legnicy przy wsparciu m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i ZG PTTK w Warszawie.

Tegoroczne finały ogólnopolskie odbyły się w Legnicy w dniach 20 – 23 listopada 2014 roku i zgromadziły 57 uczestników z całej Polski (29 ze szkół podstawowych i 28 z gimnazjum). Miło nam poinformować , że z woj. łódzkiego do ścisłego finału jury konkursu zakwalifikowało Martę Krzywkowską z Żarnowa, która stanęła na wysokości zadania i uzyskała zaszczytne II miejsce w kraju w swej kategorii.

Marta zaprezentowała dwa teksty krasomówcze: „Rikszą po Ziemi Obiecanej” (5 minut) i „Zaproszenie na wędrówkę po województwie dolnośląskim” (7 minut ). Warto dodać, że oprócz drugiego miejsca otrzymała również nagrodę Młodzieżowego Jury. Do pierwszego miejsca zabrakło Marcie jedynie 0,12 pkt., bowiem najlepiej oceniona reprezentantka woj. podkarpackiego uzyskała 9,5 pkt., a nasza 9,38 pkt. w 10 – punktowej skali. Opiekunką Marty Krzywkowskiej była Grażyna Szafińska, która od 2002 r. wychowała aż 7 laureatów ogólnopolskiego konkursu, w tym: dwa pierwsze miejsca (2007 i 2008 r.), cztery drugie (2002, 2005, 2011 i 2014 r.) oraz jedno czwarte miejsce (2013 r.). Wśród gości konkursu znaleźli się min. prezes ZG PTTK w Warszawie Roman Bargieł, prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski i przedstawiciele władz oświatowych. Uczestniczącym w konkursie uczniom i ich opiekunom zapewniono szereg atrakcji, jak np. zwiedzanie z przewodnikami miasta Legnicy, wieczór jubileuszowy z degustacją tortu, seans filmowy dla uczniów i spektakl w legnickim teatrze dla opiekunów, a we Wrocławiu zwiedzanie nowo otwartego jedynego w Polsce afrykarium.

Bardzo serdecznie gratulujemy Marcie Krzywkowskiej i dziękujemy za promowanie Gminy Żarnów na forum ogólnopolskim.