Kamienne Gody u Państwa Stanisława i Marianny Głuszek z Grębenic

Dodano: wtorek, 19 marca 2019

Kilka tygodni temu w Naszej Gminie odbyła się niespotykana uroczystość. Kamienne Gody czyli 70 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Stanisław i Marianna Głuszkowie, mieszkający w Grębenicach – w południowej części Gminy Żarnów. Pan Stanisław Głuszek urodził się 23 sierpnia 1924 roku, a jego żona Marianna Głuszek (z domu Szwed) przyszła na świat w dniu 24 kwietnia 1930 roku. Godnym podkreślenia jest fakt, iż Pan Stanisław Głuszek jest kombatantem, porucznikiem Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej był represjonowany i więziony przez hitlerowskich okupantów. Obecnie jest aktywnym członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Bardzo często uczestniczy w licznych uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez Gminę Żarnów.

Stanisław i Marianna Głuszkowie we wrześniu 1948 roku wzięli ślub kościelny w Bedlnie. W tamtym czasie wieś Grębenice wchodziła w skład parafii św. Anny w Bedlnie (obecnie – powiat konecki), a nie tak, jak obecnie – parafii św. Mikołaja w Żarnowie. W dniu 21 stycznia 1949 roku para wzięła ślub cywilny, który został im udzielony w Marcinkowie (obecnie w Gminie Żarnów). Warto podkreślić, iż ówczesnym czasie wieś Grębenice wchodziła w skład Gminy Machory, a siedziba władz administracyjnych znajdowała się właśnie w Marcinkowie.

Państwo Stanisław i Marianna Głuszkowie wychowali troje dzieci. Są nimi: syn Paweł Głuszek (ur. 13 stycznia 1950 roku) – zamieszkały w Grębenicach, córka Irena Wiaderna z domu Głuszek (ur. 4 lutego 1955 roku) – zamieszkała w Siemianowicach Śląskich, a także syn Józef Głuszek – zamieszkały w miejscowości Chełsty, gmina Żarnów. Jubilaci dochowali się 9 wnuków (Mirosław, Krzysztof, Wioletta, Piotr, Rafał, Anna, Iwona, Monika i Jarosław) oraz 10 prawnuków.

W domu rodzinnym Szacownych Jubilatów odbyła się uroczystość Kamiennych Godów, czyli 70 rocznicy ślubu. Oprócz licznie zgromadzonej rodziny, wziął w nich udział Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, który Dostojnej Parze wręczył wiązankę kwiatów, list gratulacyjny i okolicznościowe upominki oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także dalszych długich, długich lat życia…

Kliknij, aby powiększyć…