Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 726 Żarnów – Opoczno coraz bliżej…

Dodano: wtorek, 19 marca 2019

Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczął prace przygotowawcze nad kompleksową przebudową drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów. Projekt budowy drogi wykonuje Konsorcjum Projektowe REM PROJEKT ze Skierniewic i URBAN MEDIA z Warszawy.

W ostatnim czasie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące wykonania koncepcji rozbudowy tej drogi. Podczas spotkania Gminę Żarnów reprezentował wójt Krzysztof Nawrocki, któremu towarzyszyli mieszkańcy z Miedznej Murowanej i Trojanowic, żywo zainteresowani rozwojem infrastruktury drogowej w regionie.

Koncepcja przewiduje rozbudowę drogi do parametrów G (droga główna), w tym poszerzenie jezdni do 7 metrów szerokości, połączenie Opoczna z Żarnowem ciągiem pieszo – rowerowym oraz przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi z wyposażeniem ich w pasy do skrętu lub zastosowanie skrzyżowań typu rondo.

Między innymi koncepcja przewiduje wykonanie ronda w Opocznie. Rondo planowane jest również w miejscowości Miedzna Murowana (na skrzyżowaniu ulic Opoczyńskiej, Głównej i Topolowej – prowadzącej do Straszowej Woli), ale także w Żarnowie (na skrzyżowaniu ulic Opoczyńskiej, Piotrkowskiej i Wolności). Rondo w Żarnowie będzie końcowym elementem budowy drogi wojewódzkiej nr 726, która tam łączy się z drogą krajową nr 74.

Samorządowcy podczas spotkania wnieśli uwagi i wnioski dotyczące rozwiązań projektowych, a sposób ich realizacji omówiony zostanie na kolejnej radzie technicznej.

Poniżej zamieszczamy skany fragmentów koncepcji budowy drogi.

Kliknij, aby powiększyć…