Rada Gminy Żarnów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego

Dodano: poniedziałek, 18 marca 2019

W poniedziałek 18 marca 2019, podczas sesji nadzwyczajnej, radni Rady Gminy Żarnów jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiWielu sołtysów, z terenu gminy Żarnów, uważa to wydarzenie za jedną z przełomowych i pro rozwojowych decyzji.

Według ustalonego porządku obrad (jedna uchwała) sesja zapowiadała się na jedną z najkrótszych, jednak nie zabrakło głosów dyskusji, jak również licznych komentarzy różnego pokroju, co spowodowało znaczne wydłużenie posiedzenia rady.

Przypomnijmy, iż pod petycją w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego podpisali się niemal wszyscy sołtysi. Główny orędownik około dwuletniej ’’walki’’o utworzenie funduszu – sołtys Jerzy Nowak – bardzo ucieszył się z decyzji rady, osobiście składając podziękowania po sesji, a wszystko podsumował tak:

 

Cieszę się niezmiernie !
Teraz muszę ochłonąć,
a potrwa to chyba z miesiąc,
później bierzemy się do działania !”

 

Wójt Krzysztof Nawrocki informuje, iż sołtysi i rady sołecki zostaną odpowiednio przygotowani w zakresie funkcjonowania funduszu sołeckiego, w tym wykorzystywania środków finansowych.