Kolejna edycja projektu systemowego „Mogę inaczej” w GOPS w Żarnowie

Dodano: niedziela, 25 maja 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informuje, że rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego przez Ośrodek w 2014 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tegorocznej edycji projektu bierze udział 11 uczestników. Wszyscy uczestnicy to bezrobotne kobiety w wieku aktywności zawodowej, mieszkanki gminy Żarnów. Pierwszym instrumentem w jakim biorą udział uczestnicy projektu jest trening kompetencji i umiejętności społecznych. Są to indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem mające na celu podniesienie samooceny oraz umiejętności społecznych w/w. Trening rozpoczęły indywidualne konsultacje, a później spotkania grupowe.

Zajęcia odbywają się w Domu Kultury w Żarnowie i prowadzi je psycholog Marta Borysiak z firmy Centrum STEPP z siedzibą w Brzezinach. Trening przeprowadzony zostanie w wymiarze 22 godz. zajęć indywidualnych ( po 2 godz. na osobę) i 30 godz. zajęć grupowych. W czasie zajęć uczestnicy projektu mają zapewnione materiały dydaktyczne, a dodatkowo w dni spotkań grupowych – posiłek.