Kolejna inwestycja zrealizowana – przebudowa ul. Spacerowej w Żarnowie

Dodano: wtorek, 02 października 2018

We wrześniu 2018 r. w samym Żarnowie została wykonana jakże ważna przebudowa ul. Spacerowej o długości 0,746 km, która stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych. Roboty drogowe kosztowały 268 072,35 zł, a dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych wyniosło 119 080,00 zł. Przebudowana droga wpłynie także na estetykę Naszej okolicy, a także zwiększy atrakcyjność przyległych do nich działek czym miejmy nadzieję zachęcą mieszkańców do budowy nowych domów. Realizacja inwestycji ułatwi dojazd do miejsc pracy, szkoły, ośrodka zdrowia, a pozostałym użytkownikom usprawni przejazd wyremontowanymi odcinkami.