Zakończono przebudowę dróg w miejscowościach: Paszkowice i Topolice

Dodano: czwartek, 27 września 2018

W ostatnim czasie zostały oddane do użytku kolejne drogi gminne. Wykonana została jakże potrzebna droga w miejscowości Paszkowice o długości 1,218 km, której całkowity koszt wyniósł 340 238,42 zł, a środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 219 260,00 zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: inwestycja wpłynie na poprawę standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy.

W tym samym czasie wykonano nawierzchnię bitumiczną w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice” o całkowitej długości 0,611 km, którego ogólny koszt inwestycji wyniósł 233 005,71 zł, z czego 125 709,00 zł pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: przebudowa drogi podniesie względy bezpieczeństwa, poprawi standard poruszania się po niej oraz przyczyni się do rozwoju gminy. Nowa droga łączy wieś Topolice bezpośrednio ze Stacją Paliw „Troja” w Trojanowicach i drogą krajową nr 74.

Przebudowa i poprawa infrastruktury dróg w Gminie Żarnów z całą pewnością, usprawni płynność ruchu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla ludzi i pojazdów korzystających z tych dróg. Może to z całą pewnością zaowocować stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Bardzo ważnym elementem jest również poprawa standardu życia okolicznych mieszkańców. Realizacja inwestycji ułatwi bowiem dojazd do miejsc pracy, szkoły, ośrodka zdrowia, a pozostałym użytkownikom usprawni przejazd wyremontowanymi odcinkami. Gmina Żarnów realizując zaplanowane na ten rok inwestycje w postaci budowy dróg gminnych z całą pewnością przyniesie długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności.