Kolejna tura pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Żarnów w m-cu maju 2020 r.

Dodano: wtorek, 26 maja 2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że na przełomie m-ca maja i czerwca 2020 r. ponownie będzie wydawana pomoc żywnościowa dla  mieszkańców  gminy  Żarnów. Pomoc żywnościowa będzie  wydawana   przez Spółdzielnię Socjalną „Ewa” w Opocznie w następujących terminach:

* w dniach:  27, 28 i 29  maja 2020 r. (środa, czwartek i piątek) żywność   wydawana   będzie   mieszkańcom miejscowości:
Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków,   Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice,

* zaś w dniach:  01 i 02 czerwca 2020 r. (poniedziałek i wtorek) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew  Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków,   Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i  rodziny  znajdujące  się  w  trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria  określone w  art.  7  ustawy  z  dnia  12  marca 2004 r. o  pomocy  społecznej (t.j.  Dz.U.  z  2019  poz.  1507  z  późn.  zm.),  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla  osoby  samotnie  gospodarującej  i  1.056 zł  dla osoby w  rodzinie.  Aktualnie kwalifikacja  do  otrzymania  w/w  pomocy  odbywa się telefonicznie pod nr tel. 44 757 77 036 i 44 757 77 361.

Z  uwagi   na  pandemię  koronawirusa,  prosimy  osoby  zgłaszające  się   po  odbiór pomocy    żywnościowej o zachowanie   podstawowych   zasad   bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą,
co najmniej  2  metrów  oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.