Ważna informacja dla mieszkańców. Prognozowane faktury za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Dodano: wtorek, 26 maja 2020

W związku z epidemią koronawirusa COVID – 19, uprzejmie informujemy, iż od miesiąca maja 2020 roku dla mieszkańców Gminy Żarnów będą wystawiane faktury prognozowane za pobór wody i odprowadzenie ścieków (w cyklach dwumiesięcznych).

Faktury będą wystawiane ze średniego rocznego zużycia wody w Państwa gospodarstwach domowych i dostarczane do skrzynek pocztowych. Inkasenci będą sprawdzać stany wodomierzy kilka razy w roku.

Cały czas można dzwonić i podawać stan wodomierza lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy otrzymać fakturę za zużycie wody. Faktury można opłacać elektronicznie na indywidualny rachunek bankowy podany na fakturze lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie, która jest czynna codziennie w godzinach 8.00 – 12.00.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę…