Kolejny Rajd z Mikołajem organizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie

Dodano: sobota, 02 stycznia 2016

Turyści z Żarnowa w okresie swej wieloletniej działalności bywali często na rajdach mikołajkowych organizowanych przez Oddziały PTTK w Pabianicach czy Skarżysku Kamiennej. Od 2010 r. Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie postanowił zorganizować własną imprezę o nazwie „Żarnowski Rajd z Mikołajem” i do chwili obecnej odbyło się sześć jego edycji. Każdorazowo zakończenie rajdu ma miejsce w miejscowym Domu Kultury , gdzie o okolicznościową dekorację tzn. choinkę, hasło i inne akcenty dba kol. Ewa Borończyk – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Wszystkie dotychczasowe trasy zaczynały się i kończyły w Żarnowie, a z uwagi na dużą ilość małych dzieci biorących udział w imprezie długość przejścia pieszego oscyluje wokół 5 km. Ostatni VI Rajd z Mikołajem odbył się 5 grudnia2015 roku przy pięknej pogodzie jak na tę porę roku, a uczestniczyło w nim ponad 130 osób, które stawiły się na starcie na parkingu przy Gimnazjum w Żarnowie. Największą, bo blisko 60 osobową grupę stanowili uczniowie SP w Żarnowie, o co postarała się opiekunka SKKT – PTTK kol. Barbara Dukat. Inne zorganizowane drużyny to SKKT – PTTK przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Przedborzu, gimnazjaliści z Żarnowa i drużyna SKKT – PTTK przy SP w Petrykozach, była też spora grupa dzieci wraz z rodzicami z Opoczna.

Turyści wędrowali trasą okrężną z Żarnowa przez Trojanowice, Topolice do Żarnowa, gdzie w Domu Kultury czekał na nich poczęstunek i najważniejszy element dla dzieci – wręczenie paczek ze słodyczami przez św. Mikołaja. W rolę Mikołaja wcielił się kol. Leszek Kurp, a pomagały mu dwie Śnieżynki: kol. Danuta Głowa i kol. Grażyna Szafińska. Wiele emocji związane było z losowaniem drobnych upominków, którymi obdarowano dzięki sponsorom wszystkie dzieci. To właśnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie wspomogła imprezę w kosztach poczęstunku i zakupu drobnych upominków dla uczestników rajdu, promując jednocześnie zdrowy styl życia wolny od nałogów. W trakcie zakończenia prezes wraz z Mikołajem wręczyli legitymacje członkowskie PTTK dwóm uczennicom SP w Żarnowie: Adriannie Manikowskiej – Czarneckiej i Oliwii Pękali. Jak zwykle uczestnicy wrócili do domów z pamiątkową odznaką rajdową, a drużyny z dyplomami uczestnictwa. Patrząc na uśmiechnięte buzie dzieci oraz słysząc pozytywne opinie rodziców można sądzić, że VI Rajd z Mikołajem przechodzi do historii jako udana impreza turystyki pieszej .