Kolejny wielki sukces Szkoły Podstawowej w Klewie w akcji „Góra Grosza”

Dodano: czwartek, 04 kwietnia 2013

Szkoła Podstawowa w Klewie znów została laureatem Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”, organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas. W 2012 roku SP Klew zajęła I miejsce w województwie łódzkim i III miejsce w Polsce! Tę bardzo radosną nowinę, podczas uroczystego apelu w szkole z udziałem władz samorządowych gminy Żarnów, ogłosiła Elżbieta Prządka, przedstawicielka Towarzystwa Nasz Dom z Warszawy. Towarzystwo istnieje od 1921 roku, a zostało założone przez Janusza Korczaka (1878-1942) i Marynę Falską (1877-1944). Bardzo serdecznie gratulujemy…

Akcję „Góra Grosza” organizuje corocznie Towarzystwo Nasz Dom. Celem tego szlachetnego przedsięwzięcia jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja organizowana jest od kilkunastu lat i jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce. W ramach przedsięwzięcia uczniowie z ponad 10.000 szkół z całej Polski zbierają 150-200 ton drobnych monet o wartości ponad 2,5 miliona złotych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klewie pod opieką nauczyciela Bogusława Bartosa, począwszy od października 2001 roku, biorą aktywny udział w Akcji „Góra grosza”. Celem tej zbiórki jest wsparcie dzieci z domów dziecka. Uczniowie szkoły zbierają pieniądze (najczęściej drobne monety), gromadzą makulaturę oraz aluminiowe puszki, które potem zostają sprzedane, a kwotę uzyskaną przeznaczają na ów cel. Kolejne edycje tej akcji przynoszą wielkie sukcesy, a regionalna i lokalna prasa artykuły na temat udziału SP Klew w akcji, określała mianem „Wielkie serca w małej szkole”. W czasie podsumowań konkursowych akcji o niewielkiej szkole w Klewie i Gminie Żarnów jest głośno w kraju, co sprzyja promocji naszej rodzinnej ziemi.Jak to było w poprzednich latach?

 

Rok 2002 – I miejsce w Polsce

W dniu 09 listopada 2002 roku w Warszawie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu akcji „Góra Grosza”, w której uroczyście ogłoszono, iż Szkoła Podstawowa w Klewie zajęła I miejsce w kraju i otrzymała nagrodę w wysokości 11.213,00 zł. W październiku 2003 roku szkołę odwiedli przedstawiciele Towarzystwa Nasz Dom, którzy przekazali na ręce dyrektor Marii Domańskiej nagrodę pieniężną i dyplom. Za otrzymaną nagrodę szkoła zakupiła sprzęt komputerowy z drukarką oraz 27 kompletów strojów sportowych. Resztę pieniędzy wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych. W akcji szkoła uzbierała ogółem 2.628,88 zł, średnia na ucznia wyniosła 30,22 zł, a waga zgromadzonych pieniędzy równała się 46 kg.

 
Rok 2003 – I miejsce w województwie łódzkim 
W październiku 2004 roku przedstawiciele Towarzystwa Nasz Dom przekazali na ręce dyrektorki szkoły dyplom honorowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.997,00 zł za zajęcie I miejsca w województwie łódzkim IV edycji akcji „Góra Grosza”. W tej edycji szkoła zebrała aż 3.918,00 zł, a średnia na ucznia wyniosła 44,03 zł.
Rok 2004 – I miejsce w województwie łódzkim
Po raz kolejny uczniowie SP Klew wykazali się wielkim sercem podczas ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, z której pieniądze są przeznaczone dla dzieci z domów dziecka oraz dla rodzin zastępczych. Po raz kolejny szkoła okazała się najlepsza w regionie! Nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie łódzkim i wygrała kwotę 3.274,00zł. Nasi uczniowie zebrali 1.978,74 zł, średnia na ucznia 23,28 zł.
Rok 2008 – I miejsce w Polsce 

I znów najlepsi w Polsce! Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Klewie w akcji „Góra Grosza” została najlepsza w Polsce. W pokonanym polu uczniowie SP Klew pozostawili kilkadziesiąt szkół z całej Polski, biorących udział w zbieraniu monet. Zebrano rekordową kwotę 12.387,09 zł, co stanowi 229,39 zł średnią na 1 ucznia. Nie jest tajemnicą, iż w rejonie Skórkowic i Klew jest bardzo wiele ubogich i biednych rodzin. Jednak wrzucały pieniądze do skarbonek, choć w domu przydałaby się każda złotówka. Za zwycięstwo w konkursie szkoła otrzymała 1% kwoty zebranej w 2008 roku w całej Polsce, co stanowiło 24.998,00 zł. Nagrodą dla naszych uczniów był wyjazd zorganizowany przez dyrektor Marię Domańska i organizatora akcji, nauczyciela Bogusława Bartosa nad morze oraz doposażenie sali zabaw w szkole.

Rok 2012 – III miejsce w Polsce, I miejsce w województwie łódzkim 

Po kilku latach znów wielki spektakularny sukces. I miejsce w woj. łódzkim i III miejsce w Polsce! W podsumowaniu akcji za 2011 rok, kolejny raz szkoła wykazała się zaangażowaniem i tym razem otrzymała nagrodę za III miejsce w Polsce w kwocie 4000,00 zł. To kolejny sukces i wielki prestiż dla szkoły!

Niezmiennie od lat, organizatorem akcji jest Bogusław Bartos, niezwykle skromny, ale też charyzmatyczny nauczyciel SP Klew, miłośnik historii regionu, wielki entuzjasta akcji charytatywnych i humanitarnych w żarnowskich szkołach, człowiek – instytucja, obdarzony licznymi talentami i bardzo lubiany przez uczniów. Warto podkreślić, iż od kilku lat jest aktywnym samorządowcem, wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Fałkowie (woj. świętokrzyskie). Podczas podsumowania akcji od władz samorządowych gminy Żarnów otrzymał list gratulacyjny oraz upominek. Bogusław Bartos dziękując za wyróżnienie, podkreślił wychowawczą rolę koordynowanej przez siebie akcji i powiedział, że jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu, od swoich najbliższych…