Oddanie do użytku kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Żarnowie

Dodano: piątek, 05 kwietnia 2013

Przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu sportowego w naszej gminie na miarę XXI wieku trwały dość długo. O budowie „Orlika” w Żarnowie mówiono już dużo w poprzedniej kadencji gminnego samorządu. Wreszcie nadszedł czas realizacji tak potrzebnej inwestycji. Z ogromną radością informujemy, iż w drugiej połowie 2012 roku w Żarnowie trwała intensywna budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. Wspaniałe i funkcjonalne obiekty powstały przy ulicy Polnej w Żarnowie – w miejscu, gdzie dawniej znajdowało się niepełnowymiarowe boisko piłkarskie, użytkowane przez uczniów żarnowskich szkół. Nieoficjalne oddanie boisk do użytku nastąpiło w dniu 1 marca 2013 roku, choć uroczyste otwarcie planuje się w późniejszym terminie. „Orlik 2012” jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne pod nadzorem zatrudnionych przez gminę trenerów – animatorów sportu.

W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wykonano kompleks boisk wraz z zapleczem. Jego administratorem jest Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie. W skład kompleksu wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (ogrodzone i wyposażone w wysokie piłkochwyty) o nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości 40 mm z dwiema bramkami do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (również ogrodzone) o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego. Zbudowano również funkcjonalne zaplecze: budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, w skład którego wchodzą: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, cztery szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, cztery pomieszczenia higieniczno-sanitarne (w tym jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych), a także pomieszczenie dla gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Do budynku doprowadzono elektryczność, wodę i wykonano przyłącze kanalizacyjne. Ogółem kubatura kontenerowego zaplecza żarnowskiego „Orlika” wynosi 280 m3. Wokół budynku oraz obydwu boisk wykonano estetyczne chodniki z kostki brukowej. Do ich wykonania użyto 250 m obrzeży betonowych i ok. 550 m2 kostki brukowej. Kompleks został znakomicie oświetlony.

Gmina Żarnów zgłosiła akces do programu „Moje Boisko – Orlik 2012” już w końcu 2011 roku, gdy okazało się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki, mając na uwadze stworzenie społeczeństwu możliwości uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury, ogłosiło kolejną jego edycję. Ten program zakładał wybudowanie bardzo nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych boisk sportowych w gminach. Do resortu sportu natychmiast zostały dostarczone dokumenty z gminy Żarnów, pozytywnie wcześniej zaopiniowane i wysoko ocenione przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Ogólny koszt całej inwestycji miał być bardzo drogi. Przewidywano, że budowa kompleksu sportowego kosztować będzie ok.1,2 mln zł. Ucieszył nas fakt, że w ok. 80% mogły to być środki zewnętrzne, zrefundowane po wykonaniu zadania, choć wcześniej można było liczyć tylko na max 66% dofinansowania. Średnia wartość kosztu budowy kompleksu boisk sportowych w 2010 roku wyniosła w kraju około 1,147 mln zł brutto. Przed kilkoma laty ustalono, że kwota środków z budżetu państwa przeznaczona na realizację „Orlika” wynosić będzie 33% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł brutto. Tyle samo można było uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Później jednak dotarły do nas radosne wieści. Postanowiono, że w przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (tzw. „wskaźnik G”) jest niższy od 1.000 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki może stanowić do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. (gmina Żarnów spełniła ten wymóg, bowiem „wskaźnik G” w badanym okresie wynosił u nas 481,17 zł). Nie licząc kosztów sporządzenia dokumentacji i nadzoru inwestorskiego, środki zewnętrzne wyniosły zatem ok. 80% (47% z ministerstwa i 33% z województwa), a środki własne tylko ok. 20%.

Dla przyszłego obiektu przy ulicy Polnej w Żarnowie, została przygotowana koncepcja, kosztorys i zlecono opracowanie szczegółowego projektu technicznego. Wszyscy wierzyliśmy w bardzo szybką realizację tak potrzebnej i oczekiwanej inwestycji. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wiosną 2012 roku ogłoszony został przetarg, do którego stanęło wielu wykonawców. W jego wyniku okazało się, że żarnowskiego „Orlika” budować będzie firma NM Group sp. z o.o. z Krakowa, która podjęła się wykonania zadania za kwotę ok. 1,012 mln zł. Pozostałe przedsiębiorstwa m.in. z Warszawy (kilka firm z tego miasta startowało w przetargu), Radomia, Sosnowca, Stoczka Łukowskiego i Opoczna, oczekiwały znacznie większych pieniędzy. Wynikami przetargu wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni. Ostateczna kwota przeznaczona na każdą inwestycję jest jednak zawsze nieco większa (m.in. dochodzą koszty projektu technicznego, pracy geodetów i inspektora nadzoru, montaż instalacji, materiały i roboty dodatkowe). Zakres robót przewidywał przygotowanie terenu wraz z tzw. korytowaniem, wykonanie drenażu, odwodnienia i podbudowy, montaż nawierzchni syntetycznych, ogrodzenie obydwu boisk z montażem bram wjazdowych i furtek, wykonanie modułowego (kontenerowego) zaplecza boisk, montaż słupów i elementów oświetlenia, roboty drogowe, wyposażenie boisk, kanalizację sanitarną i wodociągową oraz nadzór inwestorski.

Reasumując, ostatecznie informujemy, iż całkowity koszt budowy „Orlika” w Żarnowie wyniósł ok. 1,036 mln zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie przyznało nam kwotę 485 tys. zł, Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał nam środki w wysokości 333,3 tys. zł, a 217,3 tys. zł stanowiły środki budżetowe własne. Bardzo wysoki wskaźnik dofinansowania tego zadania i stosunkowo niski „wkład własny” sprawiły, iż wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było starać się o tę inwestycję. To szósty „Orlik” na terenie powiatu opoczyńskiego. Do tej pory zbudowano dwa takie kompleksy w Opocznie, a ponadto powstały one w Drzewicy, Białaczowie i Szadkowicach (gmina Sławno). Gdy w listopadzie 2012 zakończone zostały prace, nastała zima i nie można było się cieszyć z oddanej do użytku inwestycji. „Orlik” to prawdziwa wizytówka Naszej Gminy. Wierzymy, iż w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych obiekt będzie tętnił życiem, a sportowych inicjatyw podejmowanych przez animatorów sportu będzie bardzo wiele. Pasjonatów sportu (w każdym wieku) u nas nie brakuje, więc podejrzewamy, iż pracy dla trenerów nie zabraknie. W godzinach nauki szkolnej, obiekt będzie wykorzystywany przez Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza, Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej i Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, a w godzinach popołudniowych i wieczorami będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Dodajmy, iż został opracowany regulamin obiektu, który Rada Gminy w Żarnowie przyjęła uchwałą. Miejmy nadzieję, że będzie przestrzegany przez użytkowników, a na naszym „Orliku” nie będzie aktów wandalizmu…