Kolonie dla dzieci z miejscowości, dotkniętych nawałnicą w dniu 14 lipca 2011 roku

Dodano: czwartek, 01 września 2011

W związku z nawałnicą, jaka przeszła nad terenem gminy Żarnów w dniu 14 lipca 2011 roku, 39 dzieci (+ jedna opiekunka niepełnosprawnego dziecka) z rodzin poszkodowanych przez kataklizm wzięło udział w koloniach finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Nabór dzieci na letni wypoczynek był prowadzony przez Urząd Gminy w Żarnowie. Organizatorem wyjazdu terapeutyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży był Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Pobyt dzieci przypadł na okres od 09 sierpnia 2011 r. do 22 sierpnia 2011 roku. Przepiękna pogoda sprawiła, iż wszyscy znakomicie wypoczęli, zwłaszcza, iż organizatorzy zadbali o wielką ilość atrakcji (w tym kilka całodniowych, wyjazdowych wycieczek krajoznawczo – turystycznych). W koloniach wzięli udział uczniowie
z Topolic, Budkowa, Chełst, Sielca, Niemojowic i Miedznej Murowanej.

W dniu 18 sierpnia 2011 roku w Ośrodku „Nadwarciański Gród”  odbyło się spotkanie władz samorządowych województwa łódzkiego z wypoczywającymi dziećmi. Na spotkanie to udały się również władze gmin, poszkodowanych przez kataklizm. W spotkaniu uczestniczyli Dorota Ryl – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Anna Mroczek –dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz władze samorządowe gmin, poszkodowanych przez kataklizm. Dzieci i młodzież przebywająca w ośrodku „Nadwarciański Gród” zaprezentowały spektakl – etiudy teatralne „Chwytaj marzenia”, w którym punktem kulminacyjnym było wysłanie „marzeń” w kierunku nieba. Pobyt dzieci na kolonii w Załęczu Wielkim był całkowicie finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Otrzymane środki  przeznaczone były na organizację pobytu, wyrównanie szans osób zagrożonych urazem psychicznym, w tym z zakresu psychologii kryzysu oraz na działania prorodzinne, profilaktyczne, integrację, opiekę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Pobyt wzbogacony był również ciekawymi elementami działań turystyczno – krajoznawczych, atrakcyjnymi wycieczkami, konkursami i spotkaniami.