Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ruszenice

Dodano: czwartek, 25 września 2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie zawiadomienia otrzymanego od producenta wody (Gmina Żarnów) informuje, że w próbce wody do spożycia pobranej przez producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej do badań laboratoryjnych (punkt poboru – hydrofornia) stwierdzono pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli w w/w wodociągu Ruszenice.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – 4500.

Wodociąg obsługuje ludność w miejscowościach: Ruszenice, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Maleniec, Jesion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Widuch, Afryka, Dłużniewice, Grębenice, Sielec, Soczówki, Wierzchowisko, Malków, Chełsty, Antoniów, Nowa Góra, Pilichowice, Marcinków, Paszkowice, Tomaszów, Bronów, Żarnów.

Nie należy spożywać wody z wodociągu Ruszenice w stanie surowym zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz do mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów (po doprowadzeniu do wrzenia gotować minimum 1 minutę).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie polecił producentowi wody niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Właściciel wodociągu obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Opocznie.

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badań próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie.