Komunikat Starosty dotyczący zamknięcia Starostwa Powiatowego w Opocznie

Dodano: poniedziałek, 16 marca 2020

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Urzędu oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa oraz ograniczenia wprowadzone w Polsce w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19, podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Opocznie dla Klientów w dniach 16 – 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia.

Starostwo Powiatowe w Opocznie pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki Klienci mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 44/ 741 49 00.

Korespondencję można także wysyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP lub e-mail.

Dane kontaktowe (telefony, e-maile) do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa są dostępne na www.opocznopowiat.pl w zakładce KONTAKT.


Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że kasy Starostwa są nieczynne do dnia 25.03.2020 r.

Wpłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy dokonywać na konto Nr 72 8973 0003 0020 0376 2910 0029.

Opłat za usługi geodezyjne, komunikacyjne oraz inne prosimy dokonywać na konto Nr 51 8973 0003 0020 0376 2910 0019.

Opłaty CEPIK przekazuje się na konto Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021.


Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opocznie:

SEKRETARIAT – (44)741-49-00

FAKS – (44)741-49-01

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

– Zespół ds. zamówień publicznych i inwestycji – (44)741-49-02, (44)741-49-04

– Inwestycje – (44)741-49-05, (44)741-49-51

– Zespół ds. zaopatrzenia, transportu i obsługi gospodarczej – (44)741-49-11, (44)741-49-12

– Redagowanie biuletynu informacji publicznej, Prowadzenie spraw Zarządu Powiatu, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – (44)741-49-07

– Biuro podawcze – (44)741-49-13, (44)741-49-14

– Informatyk – (44)741-49-16

– Zespół ds. promocji – (44)741-49-09

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  (44)741-49-15

BIURO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO – (44)741-49-10

WYDZIAŁ FINANOSOWO-KSIĘGOWY – (44)741-49-20

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

– Leśnictwo, Łowiectwo, Wędkarstwo – (44) 741-49-28

– Odpady, ochrona powietrza, ochrona gruntów rolnych, hałas – (44) 741-49-29

– Pozwolenia zintegrowane – (44) 741-49-30

– Sprawy z zakresu Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych – (44) 741-49-31

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

– Obsługa interesantów – (44)741-49-32

– Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – (44)741-49-33

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU:

– Transport, Zarządzanie ruchem drogowym – (44)741-49-34

– Prawo jazdy – (44)741-49-35, (44)741-49-36

– Wydawanie dowodów rejestracyjnych – (44)741-49-37

– Rejestracja pojazdów – (44)741-49-38, (44)741-49-39, (44)741-49-40

– Faks – (44)741-49-41

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ (44)741-49-42

WYDZIAŁ OŚWIATY I FUNDUSZY UNIJNYCH:

– Zespół ds. funduszy unijnych – (44)741-49-52

– Zespół ds. oświaty, kultury i sportu – (44)741-49-55, (44)741-49-56, (44)741-49-57, (44)741-49-58, (44)741-49-59

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

– Sprzedaż wypisów i wyrysów – (44)741-49-60, (44)741-49-61

– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – (44)741-49-69

– Weryfikacja operatów geodezyjnych – (44)741-49-68

– Sprzedaż map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych – (44)741-49-70

– Weryfikacja operatów geodezyjnych – (44)741-49-71

– Prowadzenie mapy numerycznej – (44)741-49-72, (44)741-49-73, (44)741-49-74

– Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych – (44)741-49-75

– Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych – (44)741-49-98

– Użytkowanie wieczyste, zwroty nieruchomości – (44)741-49-76

– Akt własności ziemi, zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego – (44)741-49-77

– Wspólnoty gruntowe, mienie gminne – (44)741-49-78

– Odszkodowania drogowe – (44)741-49-79

– Użytkowanie wieczyste – (44)741-49-80

– Scalenia gruntów – (44)741-49-81