Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 17 marca 2020

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców od wtorku, 17 marca 2020 r., wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów.

Od wtorku (17 marca 2020 r.) do odwołania Urząd Gminy będzie nieczynny dla interesantów. Pracownicy Urzędu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny. Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a stroną.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości internetowej:
– rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci) – 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076,

– rachunek bankowy do wpłat za wodę, ścieki i podatki – 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002.

Urząd Stanu Cywilnego / zgony

Urząd Stanu Cywilnego od wtorku, 17 marca 2020 r. będzie przyjmować interesantów tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu (osoby z kartą zgonu). Apelujemy aby w celu rejestracji aktu zgonu obecna była tylko jedna osoba, a nie całe rodziny.

Informacja dotycząca wypłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizacja wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego odbędzie się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wypłat w biurze podawczym Urzędu Gminy do godz. 12:30.

Prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W kolejce po wypłatę świadczenia interesanci proszeni są o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej jednego metra.

kliknij, aby powiększyć…