Konkurs fotograficzny „Bezpieczny Wypoczynek”

Dodano: sobota, 06 sierpnia 2011

Zapraszamy dzieci i młodzież gimnazjalną szkół z terenu gminy Żarnów do udziału w VI edycji konkursu fotograficznego „Bezpieczny wypoczynek”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji oraz Urząd Wojewódzki w Łodzi. Konkurs organizowany jest w ramach programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” oraz kampanii społecznej „Wspólne Osiedla”.

Regulamin:
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa łódzkiego.

Organizatorzy:

  • Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Współorganizatorzy:

  • Kuratorium Oświaty w Łodzi
  • Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
  • Łódzka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA

Cele konkursu:
Propagowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w trakcie wakacji.

Nadsyłane zdjęcia oprócz promowania bezpiecznego wypoczynku mogą zawierać elementy związane z pracą różnych służb, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Ponadto w tym roku zamierzamy zachęcić dzieci i młodzież do przesyłania zdjęć propagujących bezpieczne kibicowanie w trakcie różnego typu przedsięwzięć sportowych organizowanych w miejscach wypoczynku mieszkańców naszego województwa.

Termin nadsyłania zdjęć:
Od 01 lipca do 30 września 2011 roku

Zasady konkursu:
Prosimy o nadsyłanie zdjęć w wersji elektronicznej na adres e-mail:
poczta@komisarz-blysk.pl z adnotacją o zgodzie na publikację zdjęć. Zdjęcia mogą być maksymalnej pojemności 3 MB. Nadsyłane prace będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.konkurs.komisarz-blysk.pl. Osoba zgłaszająca się do konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie z podaniem imienia i nazwiska, wieku, oraz nazwy i adresu (przedszkola, szkoły, gimnazjum), do której dana osoba uczęszcza. Zgłoszenie winno zawierać również dane personalne opiekuna lub rodzica tj. imię nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.
W przypadku nadesłania prac bez wymaganych danych – zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Finał konkursu:
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 28 października 2011 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – będą w nim uczestniczyć finaliści wraz z opiekunami / rodzicami.

Nagrody:
Nagrody zostaną wręczone w 3 kategoriach:

  • uczniowie szkół gimnazjalnych: I miejsce – aparat cyfrowy, miejsca II/X – odtwarzacz plików MP 4
  • uczniowie szkół podstawowych: I miejsce – aparat cyfrowy, miejsca II/X – odtwarzacz plików MP3
  • przedszkolaki (oraz młodsze dzieci): I miejsce – aparat cyfrowy, miejsca II/X – wyprawka szkolna.

Ponadto wszyscy finaliści zostaną wyróżnieni dyplomami.

Komisja Sędziowska:
W skład komisji sędziowskiej wchodzą przedstawiciele organizatorów oraz współorganizatorów.