Konkurs fotograficzny „Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego

Dodano: czwartek, 30 czerwca 2011

Mieszkańcy Gminy Żarnów! Jeśli dostrzegacie piękno naszego regionu, zachęcamy Was do udziału w konkursie fotograficznym „Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego”.

 

Prace można składać do 25 lipca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie ul. Kwiatowa 1a pokój 102. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 lipca w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 

  • uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna
  • w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów
  • osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział jedynie za zgodą rodziców
  • udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Jako zgłoszenie do udziału rozumiane jest dostarczenie maksymalnie 3 prac na w/w temat. Prace należy złożyć w formie elektronicznej na płycie CD. Płyta podpisana „godłem” umieszczona powinna być w małej kopercie, a następnie wszystko to w większej kopercie, w której należy umieścić również kartę zgłoszenia z danymi osobowymi.

 

Po rozstrzygnięciu Konkursu organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

 

Skład jury:
Edward Zagdański – Przewodniczący
Monika Matusiewicz – członek jury
Tomasz Łuczkowski – członek jury
Wiesław Turek – członek jury
Agnieszka Świątek – członek jury

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kultura Ludowa regionu Opoczyńskiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Powiat Opoczyński i Miejski Dom Kultury w Opocznie.

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego”

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Data urodzenia:………………………………………………………………….

Kontakt telefoniczny:……………………………………………………………

E – mail:………………………………………………………………………..…

Nr pracy                                       Tytuł                                              Uwagi

1.

2.

3.

Oświadczam, że jestem autorem w/w prac

Podpis: …………………………………………………