Konkurs na prezentację multimedialną o wybranej gminie powiatu opoczyńskiego

Dodano: sobota, 07 lipca 2012

Zachęcamy uczniów żarnowskich szkół do udziału w interesującym konkursie regionalnym. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie ogłasza konkurs na prezentację multimedialną o wybranej gminie powiatu opoczyńskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opoczyńskiego. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat powiatu, popularyzacja ciekawych miejsc, obiektów i wydarzeń kulturalnych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranej gminie powiatu opoczyńskiego, zaś tematem pracy powinny być ciekawe miejsca, obiekty, walory turystyczne bądź wydarzenia promujące wybraną gminę. Prezentację należy wykonać w programie Microsoft Power Point, powinna ona zawierać materiał fotograficzny (preferowane będą zdjęcia wykonane samodzielnie) oraz część opisową. Prace konkursowe należy dostarczyć na płycie CD/DVD do Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie do dnia 15 października 2012 roku. Organizatorzy gwarantują atrakcyjne nagrody!

Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I – młodzież szkół gimnazjalnych
Kategoria II – młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegółowy Regulamin Konkursu w raz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie http://pimbp.um.opoczno.pl/konkurs/oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie.

Załączniki:

 Regulamin

Karta zgłoszenia