Konsultacje do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Dodano: środa, 20 stycznia 2016

Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarnów”.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy, w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 20.01.2016 r. do dnia 10.02.2016 r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarnów.

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 9.

Formularz należy:

  • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Żarnów”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy ( Opoczyńska 5, 26 – 330 Żarnów) z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Żarnów”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieweglowska@biomasawschod.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Żarnów”.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag KLIKNIJ TUTAJ

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarnów KLIKNIJ TUTAJ

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań naszego samorządu.