Konsultacje społeczne projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów”

Dodano: piątek, 06 listopada 2015

Z treścią tego dokumentu mieszkańcy Gminy Żarnów mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej urzędu www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu. Dokumenty dotyczące PGN, w tym m.in. formularz konsultacyjny, który można wypełnić umieszczając w nim swoje uwagi, umieszczamy, poniżej jako załączniki.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji” do 20 listopada 2015 r. do godz. 15.30.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest analiza i przedstawienie działań możliwych do realizacji, których wdrożenie będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o fundusze unijne na lata 2014-2020 w działaniach takich jak:

   – termomodernizacje budynków,

   – korzystanie z odnawialnych źródeł energii,

   – modernizacja infrastruktury drogowej i transportu.

FORMULARZ KONSULTACJI

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów