Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2015-2020

Dodano: piątek, 20 listopada 2015

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2015-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Żarnów, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii w zakresie jej celów i priorytetów, jak również pozwoli na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

W przyszłości Strategia Rozwoju Gminy Żarnów będzie dokumentem niezbędnym, między innymi, przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych).

Ankieta przeznaczona jest dla:

– mieszkańców gminy Żarnów,

– podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,

– organizacji społecznych,

– radnych oraz sołtysów gminy Żarnów

Termin zbierania ankiet upływa 14 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankiety można składać w miejscach, z których zostały pobrane (w szczególności u sołtysów wsi oraz Urzędzie Gminy Żarnów).

Gdzie i jakie inicjatywy są potrzebne gminie Żarnów? O tym mogą zadecydować wszyscy mieszkańcy. Prosimy, więc mieszkańców o pomoc i wypełnienie anonimowej ankiety.

ankieta