Kurs komputerowy finansowany z projektów unijnych w Żarnowie

Dodano: wtorek, 14 stycznia 2014

Od 1 marca do 30 czerwca 2013 w Gimnazjum w Żarnowie był przeprowadzony kurs informatyczny finansowany z projektów unijnych. Tytuł projektu to „Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich subregionu sieradzkiego i piotrkowskiego” numer WND.POKL.09.06.02-10-094/12.

Kurs organizowany była dla osób z wykształceniem najwyżej średnim lub wyższym, ale powyżej 55 roku życia. Przeznaczony był przede wszystkim dla osób zatrudnionych na umowach o pracę, zlecenie lub o dzieło, ale także dla osób bezrobotnych lub nieczynnych zawodowo. W kursie uczestniczyło 36 osób podzielonych na trzy grupy, które prowadzili nauczyciele: Bogusław Godziątkowski, Izabela Wesołowska i Magdalena Polak.

Kurs obejmował szkolenie z zakresu kompetencji informatycznych ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) na poziomie A w obrębie modułów:

M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe

M2 Edycja dokumentów

M3 Obliczenia arkuszowe

M4 Bazy danych

M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne

M8 Grafika biznesowa

W najbliższym czasie działania te będą kontynuowane. Zapraszamy do współpracy…