Kurs języka angielskiego ze środków unijnych w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 13 stycznia 2014

Kurs języka angielskiego był zorganizowany przez Centrum Usług Językowych „Albion” z Rybnika w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt. „Akademia 45+”.

Warunkiem uczestnictwa w kursie był wiek przynajmniej 45 lat i nie prowadzenie działalności gospodarczej. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum w Żarnowie w grupie 9 osób. Kurs prowadziła Agnieszka Kubiszewska. Zajęcia trwały od maja do końca grudnia 2013 roku w wymiarze 120 godzin na poziomie A1 (Starter) i zakończyły się międzynarodowym egzaminem z ogólnej znajomości języka angielskiego TOEIC.

W najbliższym czasie takie działania będą kontynuowane.