Kwalifikacja wojskowa dla młodych mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: niedziela, 09 lutego 2014

Zgodnie z obwieszczeniem Nr 1/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku na obszarze województwa łódzkiego, kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu opoczyńskiego wyznaczona została na dni od 3 lutego do 4 marca. Przy czym dla mężczyzn z naszej gminy zarezerwowany został termin 27 i 28 lutego 2014 roku (czwartek i piątek). Podobnie jak w ubiegłych latach siedziba powiatowej komisji lekarskiej mieści się w Opocznie, przy ulicy Janasa 27 (Baza PKS).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – z chwilą uostatecznienia się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Przypominamy, że choć powszechna służba wojskowa została zniesiona, to stawienie się przed powiatową komisją lekarską jest obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, od którego nie ma zwolnienia.

W tym roku kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1995 r. Każdy kto po raz pierwszy staje przed komisją musi zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 4×3 cm, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje. Dodatkowo należy zabrać ze sobą ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że w razie niestawienia się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny wójt z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej. Szczegółowych informacji na temat tegorocznej kwalifikacji można dowiedzieć się z wspomnianego na wstępie obwieszczenia Wojewody, które zostało rozplakatowane na terenie naszej gminy.