Wymiana dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Żarnowie

Dodano: sobota, 08 lutego 2014

    Rzadko kiedy przyglądamy się pierwszej stronę naszego dowodu osobistego. Tam w prawym dolnym rogu widnieje data jego ważności. Dowód osobisty jesteśmy zobowiązani posiadać od momentu ukończenia osiemnastego roku życia. Nie zwracamy jednak uwagi na to, że jest on ważny 10 lat od daty jego wydania. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że mamy już nieważny dowód osobisty, a bez niego nie wyciągniemy pieniędzy z banku lub bankomatu, nie dostaniemy kredytu, nie załatwimy sprawy w urzędzie, nie przekroczymy granicy oraz ryzykujemy ukaranie mandatem w przypadku kontroli przez policjanta.

    Musimy wiedzieć, że dowód osobisty należy wymienić nie tylko z powodu upływu jego ważności. Każda zmiana danych w nim zawartych wiąże się z koniecznością wymiany dokumentu. Tym samym zmiana adresu zameldowania czy nazwiska – np. po zawarciu związku małżeńskiego – pociąga za sobą konieczność wymiany dowodu. Dowód osobisty należy także niezwłocznie wymienić w przypadku jego uszkodzenia.

    Warto pamiętać, że na wydanie nowego dowodu oczekuje się około 30 dni. Dlatego nie należy zwlekać do ostatnich dni jego ważności lecz wniosek o wymianę dowodu trzeba złożyć na miesiąc przed upływem terminu ważności. W ten sposób unikniemy sytuacji, że nie będziemy posiadali ważnego dokumentu.

    Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12. Razem z nim należy załączyć dwie aktualne fotografie przedstawiające lewy profil twarzy, z widocznym uchem, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

    Osoba, która po raz pierwszy składa wniosek o wydanie dowodu osobistego zobowiązana jest załączyć dodatkowo odpis skrócony aktu urodzenia. Uzyska go bezpłatnie z Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla swojego miejsca urodzenia. Wyjątkiem są osoby, które akt urodzenia mają sporządzony w naszym USC.

    Ponadto informujemy, że każdy kto utracił dowód osobisty jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Żarnowie. Jeżeli utrata nastąpiła poza miejscem naszego pobytu stałego, fakt ten należy zgłosić w najbliższym Biurze Dowodów Osobistych Urzędu Miasta lub Gminy. Natomiast jeżeli utracimy dowód za granicą naszego kraju jesteśmy zobowiązani zgłosić to w placówce konsularnej. Oczywiście szybko po zgłoszeniu utraty należy złożyć w naszej Ewidencji Ludności wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

    Na zakończenie przypominamy raz jeszcze, że zgodnie z z art 55 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych każdy, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Dlatego warto spoglądać czasem na datę ważności naszego dowodu osobistego. Możemy w ten łatwy sposób uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.