Legalizacja zniszczonych drzew z lasów prywatnych

Dodano: piątek, 22 lipca 2011

W dniu 14 lipca 2011 roku przez teren Naszej Gminy przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła bardzo duże szkody zarówno w gospodarstwach domowych, jak i drzewostanach. Istotne szkody powstały także na terenach lasów prywatnych właścicieli. Poszkodowani mieszkańcy gminy podczas roboczych zebrań w Trojanowicach i Topolicach, zgłaszali konieczność natychmiastowej legalizacji zniszczonych drzew i usuwania wiatrołomów. Mieszkańcy winni posiadać dokumenty potwierdzające własność działek leśnych.

W związku z zaistniałą sytuacją Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, na wniosek Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opocznie i wójta gminy Żarnów, do ewidencjonowania i legalizacji drewna w lasach prywatnych na terenie Naszej Gminy powołał następujących leśników (podajemy numery telefonów):

– Bogusz Paweł – tel. 503-067-718, 604-932-279

– Agatowski Stefan – tel. 606-279-420

Leśnicy pełnić będą dyżury do odwołania. Każdego dnia roboczego, od godz. 8.00 do ok. 9.00 będą przyjmować zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Żarnowie lub remizie OSP w Topolicach, a później wraz z zainteresowanymi będą wyjeżdżać w teren.

 

 

Redakcja