„Miejcie nadzieję…”! Wspomnienie o koncercie charytatywnym na rzecz uchodźców z Ukrainy, który odbył się w Szkole Podstawowej w Żarnowie

Dodano: piątek, 22 kwietnia 2022

Minęło kilka tygodni od najważniejszego wydarzenia artystycznego ostatnich miesięcy w Gminie Żarnów. Bez wątpienia był nim koncert „Miejcie nadzieję…” na rzecz uchodźców z Ukrainy, który został zorganizowany w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w im. Juliana Bartoszewicza przez Gminną Radę Pożytku Publicznego w Żarnowie, kierowaną przez przewodniczącą Marzenę Michałowską – Kowalik, właścicielkę Stajni Artystycznej Marcinków. Na naszej szkolnej scenie wspaniale zaprezentowali się artyści, przybyli do nas z różnych części Polski. Koncert, który poprzedziła udana akcja promocyjna Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Żarnowie, cieszył się wielką popularnością, do tej pory niespotykaną w Żarnowie. Licznie przybyli goście – kupując bilet (cegiełkę) – wsparli szlachetną ideę pomocy Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju, uciekając przed wojną z Rosją. Na koncert przybyły tłumy ludzi, a mała, kameralna sala gimnastyczna SP Żarnów wprost „pękała w szwach”. Wspaniałym uzupełnieniem tego artystycznego wydarzenia, był kiermasz ciast i produktów regionalnych, zorganizowany na korytarzu szkolnym, tuż przy wejściu do sali gimnastycznej.

Od dawna nie widziano w Żarnowie tak wielu ludzi, spragnionych kontaktu ze sztuką, Godnym podkreślenia jest fakt, iż organizatorzy połączyli się również telefonicznie z ks. Krzysztofem Wilkiem, pochodzącym z Topolic, który jest proboszczem kilku ukraińskich parafii i organizatorem pomocy materialnej dla nich. Od początku konfliktu zbrojnego, aktywnie wspiera swoich wiernych, którym mieszkańcy Naszej Gminy przekazali pokaźną pomoc, organizowaną podczas charytatywnych zbiórek w kilku miejscach gminy, w tym w remizie OSP KSRG Żarnów, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ks. Krzysztof Wilk przekazał serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom koncertu – dobroczyńcom pomocy charytatywnej dla mieszkańców Ukrainy, w której toczy się wojna.

Wyjątkowa, wspólna praca członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Żarnowie, przy kiermaszu potraw regionalnych i koncercie charytatywnym „Miejcie nadzieję…”, przyniosła wiele dobra, bardzo pozytywnych emocji i wymierny efekt finansowy:

  • na koncert zostało sprzedanych 181 biletów – „cegiełek”, a uzyskana w ten sposób kwota to 7 240 zł;
  • kiermasz potraw regionalnych przyniósł wpływy w kwocie 2 106 zł;
  • przychody wyniosły łącznie kwotę 9 346 zł.

Na powyższą kwotę został dokonany przelew na konto Polskiej Akcji Humanitarnej – SOS Ukraina.

Członkowie Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Żarnowie dziękują wszystkim dobroczyńcom i darczyńcom, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia, niespotykanego w historii Naszej Gminy.

W imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żarnowie, dziękujemy wszystkim artystom, prezentującym swoje talenty artystyczne podczas koncertu. Warto przypomnieć, iż na żarnowskiej scenie wystąpiły: Natalia Dobrowolska, Kinga Dobrowolska, Julia Król, Zuzanna Worek, Adrianna Bujak-Cyran, Urszula Makosz, Agata Półtorak, Krzysztof Cyran, Sergiusz Orłowski, Paweł Pierzchała i Piotr „Restek” Restecki.

Dziękujemy wszystkim, którzy zajęli się profesjonalną obsługą i realizacja koncertu. Byli nimi: scenariusz i realizacja – Stajnia Artystyczna Marcinków, projekt plakatu koncertowego – Andrzej Kozakowski, druk plakatu – Drukarnia POLIGRAF oraz Gmina Żarnów, realizacja dźwięku – Gärtner Rec Studio. Fotorelację z koncertu realizowali Miłosz Polak i Krzysztof Drzewiński.

Dziękujemy również licznie przybyłym organizacjom pozarządowym, których członkowie współtworzyli Gminną Rade Pożytku Publicznego w Żarnowie. Byli nimi: KGW w Paszkowicach, KGW w Chełstach, KGW w Marcinkowie, KGW w Soczówkach, KGW 40 Plus w Niemojowicach, KGW „Żarnowianie” w Żarnowie, KGW „Nad Czarną” w Skórkowicach, KGW „Bronowianki” w Bronowie, Stowarzyszenie Nasze Pilichowice oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie,  delegacji Gminy Czernikowo (pod Toruniem), Monice i Dariuszowi Jędrzejczakom, właścicielom Piekarni – Cukierni w Skórkowicach oraz wszystkim pozostałym, często pragnących zachować anonimowość, zaangażowanych osób i instytucji.

Warto zaznaczyć, iż inicjatywa miała również patrona medialnego, którym był bardzo ciekawy periodyk Głos z Serca Polski”, który współtworzy Hubert Szulc, wiceprzewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Żarnowie.

W załączeniu – promocyjny plakat oraz liczne fotografie z koncertu. Zachęcamy do ich oglądania.

Kliknij, aby powiększyć…
Miejcie nadzieję....