Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich w Gminie Żarnów

Dodano: środa, 20 kwietnia 2022

Szanowni Państwo! Członkinie i członkowie KGW w Gminie Żarnów! Od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.

W Naszej Gminie funkcjonują następujące Koła Gospodyń Wiejskich:

 • KGW w Paszkowicach (przewodnicząca – Bożena Wołosz)
 • KGW „Pod Diablą Górą” w Klewie (przewodnicząca – Janina Łopyta)
 • KGW w Chełstach (przewodnicząca – Beata Tkaczyk)
 • KGW w Marcinkowie (przewodnicząca – Wioletta Szczepańska)
 • KGW „Bronowianki” w Bronowie (przewodnicząca – Joanna Słodkowska)
 • KGW w Budkowie (przewodnicząca – Mirosława Zielińska)
 • KGW w Soczówkach (przewodnicząca – Elżbieta Borończyk)
 • KGW „Na Piekielnym Szlaku” w Adamowie (przewodnicząca – Wiesława Sołtys)
 • KGW „Nad Czarną” w Skórkowicach (przewodnicząca – Izabela Kaczmarek)
 • KGW w Nadolu (przewodniczący – Jerzy Nowak)
 • KGW „Żarnowianie” w Żarnowie (przewodnicząca – Barbara Dukat)
 • KGW 40 PLUS w Niemojowicach (przewodnicząca – Aneta Szczegielniak)
 • KGW w Miedznej Murowanej (przewodnicząca – Renata Gwadera)
 • KGW w Straszowej Woli (przewodnicząca – Agnieszka Słowicka)

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia 2022 roku biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół. Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji – a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Oznacza to, że jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie ubiegać się o przyznanie pomocy w wysokości np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzymania takiego właśnie wsparcia – a z danych rejestrowych Agencji będzie wynikać, że liczba członków jest mniejsza, np. 30 osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno – wychowawczą i oświatowo – kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest 30 września 2022 roku. Nie zmieniają się także pozostałe terminy. Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 roku, natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 31 stycznia 2023 roku.

Na podstawie analizy naborów przeprowadzonych w poprzednich latach można zauważyć, że liczba ubiegających się o wsparcie kół i kwota przyznawanej im w ostatnich latach pomocy rosną. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł. 

KGW

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa