Mieszkańcy Gminy! Zapraszamy do Gminnego Punktu konsultacyjno–informacyjnego „Czyste Powietrze”!

Dodano: poniedziałek, 08 listopada 2021

W Urzędzie Gminy w Żarnowie jest otwarty punkt konsultacyjno–informacyjny programu „Czyste Powietrze” mający na celu ułatwić mieszkańcom ubieganie się o dotacje na wymianę starych pieców, ocieplenie domów oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Program ,,Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych.

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym lub podwyższonym na:

 • Źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
 • Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • Ocieplenie przegród budowlanych,
 • Stolarkę drzwiową i okienną,
 • Dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Najważniejsze warunki programu:

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona dokumentami zezłomowania
 • Dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 • Prowadzona w budynku działalność gospodarcza (również wynajem czy najem okazjonalny) nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej
 • Termin realizacji inwestycji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Możliwość sfinansowania kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację
 • Szybki okres weryfikacji wniosku – do 30 dni

Uwaga: Nabór do programu „Czyste Powietrze” nie dotyczy budynków nowobudowanych i wielorodzinnych.

Punkt obsługi interesantów znajduje się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9 (na parterze). Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 14:00, kontakt telefoniczny: 44 75 77 055 wew. 26 (w godzinach otwarcia punktu).

Kliknij, aby powiększyć…

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów