Mieszkańcy Gminy Żarnów! Ważne informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano: środa, 09 lutego 2022

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Żarnów! Informujemy, iż Rada Gminy Żarnów w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. Nowe stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XXXXVIII/266/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku obowiązują od 1 lutego 2022 roku i wynoszą:

 

Odpady segregowane – 21,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Odpady  niesegregowane42,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

 

Informujemy o możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy na swojej posesji posiadają kompostownik i kompostują w nich bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia  wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminach za miesiące STYCZEŃ – LISTOPAD do 15 dnia następnego miesiąca, za miesiąc GRUDZIEŃ – do 20 grudnia 2022 roku.

Opłatę można wpłacać przelewem lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 8.00 do 14.00. Informujemy, że od dnia 01 lutego 2020 roku wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy: 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076.

Wszelkie informacje dotyczące opłat za odpady komunalne, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żarnów www.bip.zarnow.eu w zakładce informacje dla petenta – gospodarka odpadami komunalnymi oraz  pod numerem telefonu (44) 75 77 055 wewn. 26 – p. Monika Polak (pokój nr 9).

Kliknij, aby powiększyć…

Nowe stawki opłat - odpady

Mapa Gminy Żarnów

PGK Opoczno

Herb Żarnowa